Urlop dla przedsiębiorcy – ważny projekt dla mikrofirm

Na początku stycznia bieżącego roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało do konsultacji projekt nowelizujący ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektóre inne przepisy. Zakłada on, że każdy mikroprzedsiębiorca będzie miał możliwość korzystania z tzw. urlopu, w ramach którego ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe) z tytułu wykonywanej działalności opłacać będzie w całości państwo, a dokładniej Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wprowadzenie planowanych rozwiązań sprzyjać będzie rozwojowi mikrofirm i umożliwi ich lepsze dostosowanie do zmieniających się warunków na rynku. Niewątpliwie w ostatnich czasach mikroprzedsiębiorcy musieli stawić wyzwanie wysokim cenom energii, podwyższonej inflacji, wzrostom płacy minimalnej, zwiększonej rotacji pracowników. Trudności takie źle wpływają na stabilność prowadzonych biznesów, utrudniając planowanie przepływów finansowych, szczególnie w tych najmniejszych przedsiębiorstwach.

Proponowane zapisy ustawy wymieniają, że najistotniejszym warunkiem skorzystania z ulgi będzie posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, tak jak podaje to Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. Zgodnie z tą ustawą mogą z niego korzystać podmioty spełniające łącznie następujące kryteria w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych:
a) zatrudniały średnio w roku mniej niż 10 pracowników
b) roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług, a także z operacji finansowych nie przekroczył równowartości w złotych 2 milionów euro, bądź suma aktywów ich bilansów sporządzonych na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 2 milionów euro.

Ograniczenia takie umożliwiają wsparcie najmniejszych firm, czyli takich, dla których opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne może być rzeczywistym wyzwaniem lub utrudnieniem finansowym.
Biuro Regionalne PARP w Poznaniu jest punktem informacyjnym dla firm przeżywających okresowe trudności. Jego zadaniem będzie informowanie na bieżąco o postępach w procesie legislacyjnym dot. tzw. „urlopu dla przedsiębiorców”. Wszystkie szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Polecane dla Ciebie

Faktoring a zrównoważony rozwój biznesu.

Niewątpliwie stabilność finansową firmy można zaliczyć do fundamentu rozwoju każdego przedsiębiorstwa niezależnie od zmieniającej się koniunktury na rynkach. Istnieją narzędzia stymulujące rozwój przedsiębiorstw, sprzyjając zachowaniu przez nie płynności. Jednym z nich jest faktoring. Warto wiedzieć, jak dzięki niemu można poprawić stabilność finansową firmy oraz znać jego wpływ na aspekty ESG w przedsiębiorstwie. Rodzaje faktoringu Faktoring […]

Czytaj dalej

Co musisz wiedzieć o OC przewoźnika drogowego?

Przewoźnik podejmujący się na zlecenie klienta przewozu towaru musi wziąć za niego pełną odpowiedzialność. Niektórzy decydują się na wykupienie odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej chroniącej przewoźnika w sytuacji pojawienia się nieprzewidzianych okoliczności typu uszkodzenia ładunku itp. Odpowiedzialność za ładunek Przewoźnik drogowy gwarantuje klientom przede wszystkim dostarczenie ładunku w stanie nienaruszonym, ale również wykonanie tej usługi w określonym […]

Czytaj dalej

Puste faktury – co to jest?

Osoby prowadzące biznes korzystają czasami z możliwości wystawienia pustych faktur, czyli inaczej faktur fikcyjnych. Motywy, które kierują przedsiębiorcami bywają różne. Najczęstszym powodem ich wystawiania jest próba zmniejszenia wysokości podatku dochodowego przedsiębiorcy. Czym są puste faktury? Pusta faktura jest podobnie jak tradycyjna faktura dokumentem księgowym. Różnica jednak polega na tym, że nie odzwierciedla ona realnej sytuacji. […]

Czytaj dalej