ABC Faktoringu – co to jest faktoring?

ABC Faktoringu

Męczy Cię ciągłe czekanie na opłacanie faktur przez Twoich kontrahentów? W wielu przypadkach oczekiwanie na zapłatę faktur to nawet 60, 90 czy 120 dni. Opóźnienia w płatnościach od kontrahentów często powodują to zatory płatnicze. Pomysłem na rozwiązanie zatorów może być  faktoring który pozwoli pozyskiwać środki w sposób prosty, elastyczny i wyjątkowo przejrzysty. Nie wiesz, co to faktoring? W takim razie poznaj tę formę finansowania faktur!

Definicja faktoringu – co to jest?

Zgodnie z definicją, faktoring jest usługą, w której faktor kupuje faktury o odroczonym terminie płatności od faktoranta (Twojej firmy). Faktor wypłaca faktorantowi 80-100% wartości faktury pomniejszonej o wysokość prowizji i dba o to, aby kontrahent faktoranta opłacił wystawioną mu fakturę.

Dzięki faktoringowi możesz otrzymać płatność za faktury natychmiast po zgłoszeniu ich do nas, dzięki czemu zapewniasz swojej firmie płynność finansową i nie martwisz się o brak środków do prowadzenia bieżącej działalności.

W ramach faktoringu online możesz skorzystać również z komplementarnych usług – np. monitoringu płatności czy wsparciu w windykacji należności.

Rodzaje faktoringu

Istnieje wiele rodzajów faktoringu, z których możesz skorzystać, decydując się na cesję wierzytelności. Rodzaje faktoringu można skategoryzować wedle:

  • ryzyka (faktoring niepełny i faktoring pełny),
  • rodzaju kontrahenta (faktoring krajowy i eksportowy),
  • rodzaju cesji wierzytelności (faktoring cichy i faktoring notyfikowany),

Faktoring niepełny (faktoring z regresem)

Faktoring niepełny stanowi jedną z najpopularniejszych form faktoringu wierzytelności. Polega on na tym, że faktor (firma faktoringowa) nie przejmuje ryzyka niewypłacalności kontrahenta faktoranta (Twojej firmy), ale w zamian ułatwia zweryfikowanie wypłacalności kontrahenta oraz wspiera faktorantów w miękkiej windykacji (np. poprzez przedsądowe wezwania do zapłaty lub telefony ponaglające).

Faktoring z regresem pozwala zminimalizować ryzyko niewypłacalności kontrahenta i jest dobrym rozwiązaniem przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy znają swoich kontrahentów.

Faktoring pełny (faktoring bez regresu)

W ramach faktoringu pełnego faktor przejmuje ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika. Ten rodzaj faktoringu wierzytelności jest nieco droższy ze względu na większe ryzyko ponoszone przez firmę faktoringową, jednak jest o wiele korzystniejszy dla przedsiębiorcy, który otrzymuje płatność za fakturę natychmiast, po cesji wierzytelności.

Faktoring krajowy a faktoring eksportowy

Faktoring krajowy dotyczy wyłącznie przedsiębiorstw krajowych, a w przypadku faktoringu eksportowego odbiorcami są firmy zagraniczne.

Faktoring cichy (niejawny; tajny)

Faktoring cichy jest dość ciekawym rodzajem faktoringu, w którym kontrahent nie jest powiadamiany o cesji wierzytelności. Jest to świetne rozwiązanie dla firm, które nie chcą informować swoich kontrahentów o faktoringu, aby móc utrzymać dobre relacje biznesowe. Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z faktoringu niejawnego również w sytuacji, w której ciążą na nich zakazy zawarte w umowach handlowych. Finea to jedna z nielicznych firm na polskim rynku, która oferuje takie rozwiązania. Z nami cesja wierzytelności może być poufna, tym samym twoje relacje biznesowe nie będą narażone na dodatkowe konflikty.  

Faktoring jawny (notyfikowany)

W przypadku faktoringu jawnego kontrahent jest powiadamiany o cesji wierzytelności. Najczęściej informację tę przekazuje kontrahentowi faktorant. Jest to popularny i jeden z najtańszych rodzajów faktoringu.

Faktoring odwrotny

O ile w przypadku faktoringu klasycznego (czyli faktoringu pełnego i niepełnego) przedsiębiorca może natychmiast otrzymać należne mu środki z wierzytelności swoich dłużników, o tyle w przypadku faktoringu odwróconego firma faktoringowa spłaca zobowiązania przedsiębiorcy – np. powstałe na skutek zakupów usług lub dóbr z odroczoną spłatą.

Zatem faktoring odwrotny polega na natychmiastowym finansowaniu zakupów przedsiębiorcy, który może później spłacić firmę faktoringową w późniejszym terminie – nawet po 60 dniach. Jako specjaliści w branży, możemy zaproponować Ci rozwiązania, które nie są łatwo dostępne, a pełne wsparcie merytoryczne zapewnia przejrzystą formę usługi.

Koszty faktoringu

Faktoring jest usługą finansową i jako taka ma swoją cenę. Koszty faktoringu uzależnione są od wielu czynników – m.in. od: rodzaju faktoringu, ryzyka niewypłacalności dłużnika, kwoty i terminu wierzytelności, produktów komplementarnych czy kondycji finansowej klienta firmy faktoringowej.

Standardowym kosztem faktoringu są odsetki od zaliczki udzielonej w ramach zapłaty faktury. Z zasady im kondycja finansowa przedsiębiorcy jest lepsza i wysokość transakcji większa, tym koszt faktoringu jest mniejszy.

W ramach opłat za faktoring najczęściej spotykane są prowizje przygotowawcze, prowizje operacyjne oraz odsetki za finansowanie. W Finea nie będziesz musiał martwić się prowizją przygotowawczą czy operacyjną. Działamy na zasadach przejrzystych dla klienta, tak by obie strony były zawsze zadowolone z proponowanych usług.

Zalety i wady faktoringu

Do oczywistych zalet faktoringu można zaliczyć przede wszystkim możliwość natychmiastowego uzyskania zapłaty za wystawione faktury, a także wsparcie w miękkiej oraz twardej windykacji wierzytelności. Faktoring pozwala firmom zachować płynną i stabilną sytuację finansową, a sam proces faktoringu wierzytelności jest prosty, szybki i transparentny.

Choć faktoring jest wyjątkowo atrakcyjnym produktem finansowym, nie jest pozbawiony wad. Decydując się na faktoring, należy pamiętać o kosztach tego typu usług. Poza tym, wybierając faktoring jawny, może dojść do pogorszenia stosunków biznesowych między kontrahentami.

Faktoring dla małych firm

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub małą firmę i szukasz wsparcia w finansowaniu Twoich faktur? Postaw na faktoring dla małych firm oferowany w Finea i przestań martwić się płynnością finansową swojej działalności. Sprawdź, jakie to proste! Wystarczy, że skontaktujesz się z naszymi doradcami, którzy dobiorą odpowiedni produkt dostosowany do Twoich potrzeb.

Polecane dla Ciebie

Monit – co to jest?

Monit to wiadomość wysyłana przez wierzyciela do dłużnika. Zawiera zazwyczaj informacje o upłynięciu terminu płatności zobowiązania oraz prośbę, o jak najszybsze uregulowanie należności. Co jeszcze trzeba wiedzieć o monitach? Czym różnią się monit i przedsądowe wezwanie do zapłaty?Monit – co to jest?Monit wysyła się w sytuacji, gdy kontrahent zbliża się do terminu zapłaty za towar […]

Czytaj dalej

Finansowanie faktur a windykacja

Osoby prowadzące biznes często muszą mierzyć się z różnymi problemami typu opóźnienia w płatnościach, przesuwanie terminów spłaty czy brak płatności za faktury. Niestety może to mieć bezpośredni wpływ na kondycję firmy, jej płynność finansową, a także cashflow. Aktualna sytuacja epidemiczna niestety negatywnie wpływa na terminowe regulowanie należności, a już wcześniej zdarzało się, że kontrahenci bardzo […]

Czytaj dalej

Zastosowanie faktoringu

Zastosowanie faktoringu

Współczesne zarządzanie przedsiębiorstwami dąży do jak najefektywniejszego osiągania założonych celów o charakterze finansowo-biznesowym. Warto mieć na uwadze, że każda strategiczna decyzja dotycząca przedsiębiorstwa niesie za sobą określone skutki finansowe dla organizacji. Obecnie coraz większym problemem dla wielu firm są zatory płatnicze oraz utrata płynności finansowej, które nierzadko prowadzą do bankructwa. Dowiedz się, jakie są funkcje, […]

Czytaj dalej