ABC Faktoringu – co to jest faktoring?

ABC Faktoringu

Męczy Cię ciągłe czekanie na opłacanie faktur przez Twoich kontrahentów? W wielu przypadkach oczekiwanie na zapłatę faktur to nawet 60, 90 czy 120 dni. Opóźnienia w płatnościach od kontrahentów często powodują to zatory płatnicze. Pomysłem na rozwiązanie zatorów może być  faktoring który pozwoli pozyskiwać środki w sposób prosty, elastyczny i wyjątkowo przejrzysty. Nie wiesz, co to faktoring? W takim razie poznaj tę formę finansowania faktur!

Definicja faktoringu – co to jest?

Zgodnie z definicją, faktoring jest usługą, w której faktor kupuje faktury o odroczonym terminie płatności od faktoranta (Twojej firmy). Faktor wypłaca faktorantowi 80-100% wartości faktury pomniejszonej o wysokość prowizji i dba o to, aby kontrahent faktoranta opłacił wystawioną mu fakturę.

Dzięki faktoringowi możesz otrzymać płatność za faktury natychmiast po zgłoszeniu ich do nas, dzięki czemu zapewniasz swojej firmie płynność finansową i nie martwisz się o brak środków do prowadzenia bieżącej działalności.

W ramach faktoringu online możesz skorzystać również z komplementarnych usług – np. monitoringu płatności czy wsparciu w windykacji należności.

Rodzaje faktoringu

Istnieje wiele rodzajów faktoringu, z których możesz skorzystać, decydując się na cesję wierzytelności. Rodzaje faktoringu można skategoryzować wedle:

  • ryzyka (faktoring niepełny i faktoring pełny),
  • rodzaju kontrahenta (faktoring krajowy i eksportowy),
  • rodzaju cesji wierzytelności (faktoring cichy i faktoring notyfikowany),

Faktoring niepełny (faktoring z regresem)

Faktoring niepełny stanowi jedną z najpopularniejszych form faktoringu wierzytelności. Polega on na tym, że faktor (firma faktoringowa) nie przejmuje ryzyka niewypłacalności kontrahenta faktoranta (Twojej firmy), ale w zamian ułatwia zweryfikowanie wypłacalności kontrahenta oraz wspiera faktorantów w miękkiej windykacji (np. poprzez przedsądowe wezwania do zapłaty lub telefony ponaglające).

Faktoring z regresem pozwala zminimalizować ryzyko niewypłacalności kontrahenta i jest dobrym rozwiązaniem przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy znają swoich kontrahentów.

Faktoring pełny (faktoring bez regresu)

W ramach faktoringu pełnego faktor przejmuje ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika. Ten rodzaj faktoringu wierzytelności jest nieco droższy ze względu na większe ryzyko ponoszone przez firmę faktoringową, jednak jest o wiele korzystniejszy dla przedsiębiorcy, który otrzymuje płatność za fakturę natychmiast, po cesji wierzytelności.

Faktoring krajowy a faktoring eksportowy

Faktoring krajowy dotyczy wyłącznie przedsiębiorstw krajowych, a w przypadku faktoringu eksportowego odbiorcami są firmy zagraniczne.

Faktoring cichy (niejawny; tajny)

Faktoring cichy jest dość ciekawym rodzajem faktoringu, w którym kontrahent nie jest powiadamiany o cesji wierzytelności. Jest to świetne rozwiązanie dla firm, które nie chcą informować swoich kontrahentów o faktoringu, aby móc utrzymać dobre relacje biznesowe. Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z faktoringu niejawnego również w sytuacji, w której ciążą na nich zakazy zawarte w umowach handlowych. Finea to jedna z nielicznych firm na polskim rynku, która oferuje takie rozwiązania. Z nami cesja wierzytelności może być poufna, tym samym twoje relacje biznesowe nie będą narażone na dodatkowe konflikty.  

Faktoring jawny (notyfikowany)

W przypadku faktoringu jawnego kontrahent jest powiadamiany o cesji wierzytelności. Najczęściej informację tę przekazuje kontrahentowi faktorant. Jest to popularny i jeden z najtańszych rodzajów faktoringu.

Faktoring odwrotny

O ile w przypadku faktoringu klasycznego (czyli faktoringu pełnego i niepełnego) przedsiębiorca może natychmiast otrzymać należne mu środki z wierzytelności swoich dłużników, o tyle w przypadku faktoringu odwróconego firma faktoringowa spłaca zobowiązania przedsiębiorcy – np. powstałe na skutek zakupów usług lub dóbr z odroczoną spłatą.

Zatem faktoring odwrotny polega na natychmiastowym finansowaniu zakupów przedsiębiorcy, który może później spłacić firmę faktoringową w późniejszym terminie – nawet po 60 dniach. Jako specjaliści w branży, możemy zaproponować Ci rozwiązania, które nie są łatwo dostępne, a pełne wsparcie merytoryczne zapewnia przejrzystą formę usługi.

Koszty faktoringu

Faktoring jest usługą finansową i jako taka ma swoją cenę. Koszty faktoringu uzależnione są od wielu czynników – m.in. od: rodzaju faktoringu, ryzyka niewypłacalności dłużnika, kwoty i terminu wierzytelności, produktów komplementarnych czy kondycji finansowej klienta firmy faktoringowej.

Standardowym kosztem faktoringu są odsetki od zaliczki udzielonej w ramach zapłaty faktury. Z zasady im kondycja finansowa przedsiębiorcy jest lepsza i wysokość transakcji większa, tym koszt faktoringu jest mniejszy.

W ramach opłat za faktoring najczęściej spotykane są prowizje przygotowawcze, prowizje operacyjne oraz odsetki za finansowanie. W Finea nie będziesz musiał martwić się prowizją przygotowawczą czy operacyjną. Działamy na zasadach przejrzystych dla klienta, tak by obie strony były zawsze zadowolone z proponowanych usług.

Zalety i wady faktoringu

Do oczywistych zalet faktoringu można zaliczyć przede wszystkim możliwość natychmiastowego uzyskania zapłaty za wystawione faktury, a także wsparcie w miękkiej oraz twardej windykacji wierzytelności. Faktoring pozwala firmom zachować płynną i stabilną sytuację finansową, a sam proces faktoringu wierzytelności jest prosty, szybki i transparentny.

Choć faktoring jest wyjątkowo atrakcyjnym produktem finansowym, nie jest pozbawiony wad. Decydując się na faktoring, należy pamiętać o kosztach tego typu usług. Poza tym, wybierając faktoring jawny, może dojść do pogorszenia stosunków biznesowych między kontrahentami.

Faktoring dla małych firm

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub małą firmę i szukasz wsparcia w finansowaniu Twoich faktur? Postaw na faktoring dla małych firm oferowany w Finea i przestań martwić się płynnością finansową swojej działalności. Sprawdź, jakie to proste! Wystarczy, że skontaktujesz się z naszymi doradcami, którzy dobiorą odpowiedni produkt dostosowany do Twoich potrzeb.

Polecane dla Ciebie

Faktura dla firmy zagranicznej – co musisz wiedzieć?

Coraz więcej polskich przedsiębiorców szukając możliwości poszerzenia bazy klientów i powiększenia dochodów podejmuje decyzje o sprzedaży towarów i usług za granicę. Jest to dobra inicjatywa, która może wpłynąć na pozytywną zmianę dla firmy, a także przyczynić się do zwiększenia możliwości biznesowych. Przed rozpoczęciem współpracy z zagranicznymi kontrahentami należy wiedzieć, że faktury wystawiane dla firm zagranicznych […]

Czytaj dalej

Monit – co to jest?

Monit to wiadomość wysyłana przez wierzyciela do dłużnika. Zawiera zazwyczaj informacje o upłynięciu terminu płatności zobowiązania oraz prośbę, o jak najszybsze uregulowanie należności. Co jeszcze trzeba wiedzieć o monitach? Czym różnią się monit i przedsądowe wezwanie do zapłaty?Monit – co to jest?Monit wysyła się w sytuacji, gdy kontrahent zbliża się do terminu zapłaty za towar […]

Czytaj dalej

Finansowanie faktur a windykacja

Osoby prowadzące biznes często muszą mierzyć się z różnymi problemami typu opóźnienia w płatnościach, przesuwanie terminów spłaty czy brak płatności za faktury. Niestety może to mieć bezpośredni wpływ na kondycję firmy, jej płynność finansową, a także cashflow. Aktualna sytuacja epidemiczna niestety negatywnie wpływa na terminowe regulowanie należności, a już wcześniej zdarzało się, że kontrahenci bardzo […]

Czytaj dalej