Mikrofaktoring – faktoring dla małych firm

Mikrofaktoring w Finea

Mikrofaktoring to rozwiązanie, które zostało stworzone dla małych i mikro firm. Oczywiście każda firma faktoringowa posługuje się własną definicją małej firmy, jednak zazwyczaj mikrofaktoring dostępny jest dla przedsiębiorstw o miesięcznych przychodach od kilkunastu do 200 tysięcy złotych. Sprawdź, czym jest faktoring dla małych firm, na jakich zasadach działa oraz dlaczego warto z niego skorzystać.

Faktoring dla małych firm – na ratunek najmniejszym działalnościom

Małe i mikro firmy często mają poważne problemy z zaciągnięciem kredytu, uzyskaniem leasingu czy z pozyskaniem faktoringu. Ze względu na relatywnie niewielkie przychody oraz – według instytucji finansowych – małą stabilność małych i mikro biznesów przedsiębiorstwa te zazwyczaj mają pod górkę z uzyskaniem zewnętrznego finansowania.

Nierzadko faktoring online dla najmniejszych rynkowych graczy wymaga wykazania obrotów na poziomie minimum kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie czy prowadzenia pełnej księgowości. Takie warunki nierzadko są nie do spełnienia przez mikro, małe, a nawet niektóre średniej wielkości firmy.

Z pomocą przychodzi mikrofaktoring, czyli faktoring dla małych firm. Dzięki temu rozwiązaniu nawet najmniejsze podmioty działające na rynku są w stanie skorzystać z usług faktoringu i finansować własne faktury. Dzięki skrojeniu oferty dla małych i mikro przedsiębiorstw firma faktoringowa Finea dostosowała warunki faktoringu do małych wartości transakcji oraz potrzeb i specyfiki biznesu najmniejszych rynkowych graczy.

Na czym polega i jak działa mikrofaktoring online?

Mikrofaktoring co do zasady nie różni się od zwykłego faktoringu. Obydwie usługi sprowadzają się do jednego – zapewnienia firmom płynności i stabilności finansowej poprzez finansowanie wystawionych przez nie faktur.

Dzięki temu faktoring dla małych firm jest w stanie ograniczyć negatywne skutki wszechobecnych na polskim rynku zatorów płatniczych oraz zwiększeniu płynności finansowej mikrofirmy.

Mechanizm mikrofaktoringu online jest analogiczny do mechanizmu zwykłego faktoringu i sprowadza się do finansowania przez firmę faktoringową faktur z odroczoną płatnością. W faktoringu dla małych firm biorą udział 3 podmioty:

  • Faktor – firma faktoringowa, która opłaca faktorantowi część należności ze zgłoszonej do faktoringu faktury.
  • Faktorant – przedsiębiorstwo, które zgłosiło do faktoringu fakturę z odroczoną płatnością i chce uzyskać za nią zapłatę.
  • Dłużnik – podmiot, który otrzymał fakturę z odroczoną płatnością od faktoranta i jest zobligowany do jej zapłaty.

Faktor przelewa uzgodnioną część kwoty faktury na konto faktoranta niemal od razu po uzyskaniu pozytywnej decyzji finansowej. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi czekać na zapłatę od swojego klienta, co znacząco zwiększa płynność finansową jego firmy i eliminuje szkodliwe zatory płatnicze.

Mikrofaktoring się opłaca. Po prostu

Dzięki dopasowaniu warunków faktoringu dla małych firm taka forma finansowania wystawianych faktur stała się opłacalna nawet dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Jest to możliwe dzięki usunięciu barier znanych z faktoringu średnich i dużych firm – m.in. obligatoryjnej konieczności posiadania stałych kontrahentów czy wykazywania minimalnego obrotu miesięcznego, a także wymagania stałej comiesięcznej opłaty i obowiązku wykorzystywania limitu w każdym miesiącu. Co więcej taki limit w mikrofaktoringu nie istnieje, firma finansuje faktury kiedy chce.

Co więcej, małe firmy mogą korzystać z faktoringu nawet jednorazowo. W ten sposób przedsiębiorstwa nie wiążą się długoterminowymi umowami i są w stanie zapewnić sobie pełną elastyczność operacyjną.

Na uwagę zasługuje również fakt, że firma faktoringowa Finea znaczną część procedur poddała automatyzacji oraz digitalizacji. Dzięki temu mikrofaktoring może być realizowany szybko i intuicyjnie, a decyzja finansowa przyznawana niemal natychmiast po wpłynięciu zgłoszenia, a wszystko odbywa się online.

Warto także zaznaczyć, że faktoring dla małych firm jest w stanie poprawić ich konkurencyjność na rynku. Przedsiębiorstwa korzystające z usług faktoringowych są w stanie oferować swoim kontrahentom dłuższe terminy zapłaty bez ryzykowania powstania zatorów płatniczych i utraty płynności finansowej. W wielu branżach dłuższy termin zapłaty stanowi istotny czynnik poprawiający atrakcyjność oferty kontrahenta.

Jak zacząć korzystać z faktoringu dla małych firm?

Nawiązanie współpracy z firmą faktoringową jest niezwykle proste. Wystarczy, że przedsiębiorca zainteresowany mikrofaktoringiem zarejestruje się na platformie Finea, zweryfikuje swoją tożsamość i doda fakturę, którą chce sfinansować. Podczas wybierania zewnętrznego finansowania faktur należy zwrócić uwagę przede wszystkim na wysokość prowizji pobieranej przez faktora, zakres świadczonych przez niego usług, a także na wiarygodność i rynkową pozycję firmy faktoringowej.

Poza tym istotne są również warunki umowy. Ze względu na niewielkie kwoty faktur usługi mikrofaktoringu często nie są nawet opatrzone umową regulującą współpracę między faktorem i faktorantem.

Jesteś zainteresowany korzystnym, elastycznym i wygodnym faktoringiem dla małych firm? W Finea znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz.

Polecane dla Ciebie

Wniosek o odroczenie składki ZUS

Prowadząc działalność gospodarczą można napotkać na wiele problemów – niezbędne są inwestycje w rozwój firmy, nieustanna walka o nowych jak i obecnych klientów, a czasami również podjęcie ryzyka w decyzjach biznesowych. Może się okazać, że nietrafiona inwestycja lub opóźnienia płatności ze strony kontrahentów spowodują niemożność opłacenia składek ZUS. Warto zatem już wcześniej dowiedzieć się, jak […]

Czytaj dalej

Faktor i faktorant – strony umowy faktoringu

Z każdą usługą finansową, także z faktoringiem wiąże się wiele słów, które trzeba poznać, by zrozumieć podstawowe zagadnienia i wykorzystać wszystkie możliwości, jakie oferuje. Przy faktoringu na pewno warto znać dwa podstawowe pojęcia: faktor i faktorant. Podmiotem obecnym w transakcji faktoringu, ale nie będącym stroną umowy, któremu jednak warto się przyjrzeć, jest również odbiorca. Kim […]

Czytaj dalej

Funkcje faktoringu

Faktoring jest usługą odgrywającą różne role w zależności od aktualnych potrzeb sięgającego po nią podmiotu. Do głównych funkcji faktoringu należy poprawa płynności finansowej i ochrona przed nieuczciwymi kontrahentami. Jakie dodatkowe funkcje może spełniać ta usługa i jaka jest jej istota? Do czego służy faktoring?W świecie usług finansowych wyodrębnić można trzy główne funkcje usługi faktoringu: funkcja […]

Czytaj dalej