Faktoring jawny Finea — najłatwiejszy sposób na finansowanie małych firm

Nowoczesne technologie rewolucjonizują rynek usług finansowych dla drobnych przedsiębiorstw. Dzięki nim przedsiębiorca może pozyskać finansowe wsparcie w ciągu jednego dnia roboczego, prowadząc cały proces online. Dowiedz się o tym więcej.

Spis treści:

  1. 1) Faktoring jawny — jak to działa?
  2. 2) Faktoring jawny — dla kogo?
  3. 3) Faktoring jawny — nierzetelni dłużnicy
  4. 4) Faktoring jawny — jakość oferty
  5. 5) Faktoring jawny — ceny
  6. 6) Faktoring jawny — pierwsze kroki

Finansowanie jawne Finea
jak to wygląda w praktyce

Andrzej prowadzi firmę. Ma kilku Klientów. Wystawia faktury z 14-dniowym terminem płatności. Jeden z Klientów poprosił go o wydłużenie płatności do 60 dni.

Andrzej nie może sobie pozwolić na wydłużenie płatności, ponieważ swoje zobowiązania dostosował do sytuacji sprzed propozycji.

Andrzej dowiedział się, że może otrzymać od FINEA pieniądze od razu po wystawieniu faktury.

Ustalił z Klientem płatność na 60 dni z kilkuprocentowym podniesieniem marży i wystawił fakturę.

Andrzej dodał fakturę do Finea i w ciągu 1 godziny Finea zleciła wypłatę pieniędzy na podstawie cesji wierzytelności z Kontrahentem Andrzeja.

Wszystko odbyło się drogą online.

Faktoring jawny — jak to działa?

Faktoring jawny to sposób finansowania firmy. Jego cechą charakterystyczną jest oparcie finansowania na należnościach, czyli stwierdzonych wystawionymi fakturami przyszłych wpływach z tytułu sprzedaży. Faktoring jawny to usługa wypłacenia środków bez czekania na odroczony przelew od dłużnika.
Środki otrzymane w ten sposób nazywa się zaliczką faktoringową. Kwota zaliczki wynosi 90% wartości faktury brutto. Zaliczka faktoringowa jest formą pożyczki, która jest spłacana z wpływu za fakturę realizowanego bezpośrednio na specjalnie do tego stworzony rachunek bankowy.
Pieniądze otrzymane dzięki faktoringowi przedsiębiorca może wykorzystać w regulacji swoich bieżących zobowiązań (zapłacić podatki, pensje, faktury) i w ten sposób utrzymywać reputację dobrego płatnika, pracodawcy i partnera w interesach.
Faktoring może dotyczyć tylko pojedynczych, wybranych faktur, oddawanych do faktora zgodnie z zapotrzebowaniem na środki bieżące. W ten sposób firma może elastycznie regulować wykorzystanie finansowania zewnętrznego i korzystać z niego wtedy, gdy jest to konieczne.
Dzięki elektronicznemu procesowaniu dokumentów przedsiębiorca może uzyskać pieniądze (zaliczkę faktoringową) nawet tego samego dnia, a przy otwartej współpracy — nawet w ciągu godziny.

Uwaga: W przeciwieństwie do kredytu, który jest uzależniony od sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, faktoring opiera się głównie na należnościach pochodzących od wiarygodnych dłużników. Czyli Firma może otrzymać wcześniej pieniądze nawet nie posiadając zdolności kredytowej!

Faktoring jawny — dla kogo?

Faktoring jawny to świetny sposób na finansowanie każdego typu działalności, która sprzedaje swoje produkty lub usługi do klientów biznesowych z odroczonym terminem płatności.

Kto może skorzystać z Faktoringu w Finea?

Prowadzi działalność
od 6 miesięcy

Obroty większe niż
10.000 zł miesięcznie

Każdy rodzaj prowadzonej
działalności JDG, Spółki itp.

Wystawia faktury z
terminem min. 14 dni

Obcokrajowiec, który prowadzi
działalność od 12 miesięcy

Przykładowo mogą to być:
• firmy wykonawcze, budowlane, instalacyjne, specjalistyczne (faktoring usług budowlanych, usług specjalistycznych);
• firmy produkcyjne, handlowe, importowe, eksportowe;
• firmy transportowe, logistyczne, przewozowe;
• jednoosobowe działalności gospodarcze, świadczące usługi zdalne, informatyczne, marketingowe, prawne lub administracyjne (virtual office) oraz tłumaczenia.

Finansowanie można uzyskać składając wniosek online i załączając wymagane dokumenty, są to faktura oraz wyciąg z rachunku bankowego za ostatnie pół roku. Dzięki zautomatyzowanej ocenie ryzyka (tzw. system scoringowy) decyzję o finansowaniu przedsiębiorca otrzymuje w ciągu kilku minut.

Jak skorzystać

Załóż darmowe konto online

Zweryfikuj swoją tożsamość

Dodaj fakturę

W ciągu 15 minut otrzymasz informację o możliwości finansowania

Uwaga: Ocena wiarygodności finansowej przedsiębiorcy i jego dłużników bierze pod uwagę dotychczasową „reputację płatniczą” podmiotów.

Faktoring jawny — nierzetelni dłużnicy

Faktoring powinien obejmować tylko finansowanie faktur wystawionych na rzetelnych kontrahentów. Oddanie do sfinansowania problematycznych faktur to bardzo zły pomysł, przyniesie wyłącznie komplikacje, wyższe koszty, a nawet zablokuje możliwość uzyskania kolejnych środków.

Firma faktoringowa (faktor) nie przejmuje od przedsiębiorcy ryzyka płatności, zajmuje się jedynie przyśpieszeniem spływu środków (dyskontem faktur). Jeżeli dłużnik nie wywiąże się ze swoich obowiązków to faktorant ma obowiązek otrzymane środki zwrócić lub pokryć wpływem z innej faktury.

Faktoring jawny — cesja wierzytelności

Faktoring jawny zakłada pewną współpracę z kontrahentem i dobrze, aby układała się ona pomyślnie, brak współdziałania może opóźniać lub nawet blokować uzyskanie środków.

Niezbędnym elementem faktoringu jawnego jest cesja wierzytelności, jest to przelew należności z faktury na faktora. Bezpieczeństwo prawne wymaga skutecznego powiadomienia dłużnika, co w praktyce oznacza to dobrowolne podpisanie zawiadomienia o cesji, uznania zobowiązania za należne oraz odesłanie do faktora lub faktoranta.

Kodeks cywilny dopuszcza możliwość zakazu cesji wierzytelności, jednakże zakaz taki musi być jednoznacznie wymieniony w umowie. W takim wypadku faktoring jawny nie będzie mógł zostać zastosowany w odniesieniu do tego klienta. Należy wtedy rozważyć faktoring cichy (przeczytaj o tym tutaj) lub alternatywnie faktoring odwrotny jako rozwiązania alternatywne.

Uwaga: Dobrą praktyką jest wcześniejsze zawiadomienie dłużnika o projektowanym faktoringu i omówienie współpracy w tym zakresie

Faktoring jawny — jakość oferty

Najważniejszym elementem usługi faktoringowej jest jej dostępność. Faktorzy mają różne oczekiwania co do typu należności, stałych miesięcznych obrotów, sytuacji finansowej firmy i innych wskaźników. Jeżeli dany przedsiębiorca nie spełnia określonych warunków, to będzie to miało wpływ zarówno na samą możliwość finansowania, jak i na jego cenę.

Drugim wskaźnikiem jest sprawność operacyjna faktora. Faktoring jest usługą w dużej mierze bazującą na sprawnym obrocie dokumentami. Począwszy od wniosku, analizy ryzyka, należności, dłużników, a potem na odbieraniu faktur do finansowania i akceptowaniu przelewów — są to wszystko działania dokumentowe. Im więcej ich jest procesowanych elektronicznie i formie zautomatyzowanej, tym lepszą, sprawniejszą i szybszą obsługę otrzymuje przedsiębiorca.

Uwaga: Faktorzy konstruują swoją ofertę, poszukując określonego typu klienta i należności. Niektórzy oczekują najmniej kilkuset tysięcznego, miesięcznego zaangażowania, innym wystarczy pojedyncza faktura. W Finea wystarczy pojedyncza faktura.

Faktoring jawny — ceny

Faktorzy mogą stosować różnego rodzaju opłaty, np. od podpisania umowy, od przyjęcia faktury, od okresu finansowania itp. W wielu przypadkach struktury kosztów mogą wydawać się niejasne, zawierać elementy kosztów stałych (obecnych bez względu na wykorzystanie finansowania) lub dynamicznych (rosnących). Tego typu konstrukcje były uzasadnione w czasach minionych, zanim nastąpiła digitalizacja i automatyzacja procesów.

Nowoczesne rozwiązania fin-tech (technologii finansowych) pozwalają na cyfrowe przetwarzanie operacji, do których niedawno jeszcze trzeba było angażować pracowników. Pozwala to na sprawne zarządzanie usługami i uelastycznienie kosztów.

Dzięki temu w Finea kosztem faktoringu jest jedynie pojedyncza opłata od zaliczkowania faktury, w wysokości maksymalnie 0,1333(3)% dziennie. Przedsiębiorca nie ponosi żadnych innych kosztów ani dodatkowych opłat. Obowiązuje zasada: „nie korzystasz, nie płacisz”.

Faktoring jawny — pierwsze kroki

Pierwszym sygnałem dla przedsiębiorcy jest zawsze narastanie jego własnych opóźnień płatniczych. Jeżeli tak się dzieje, cierpi jego reputacja i pogarsza się jego pozycja jako pożądanego partnera w interesach, odbiorcy i pracodawcy. Należy temu przeciwdziałać i zapewnić firmie adekwatną płynność.

W tym celu należy złożyć wniosek faktoringowy i załączyć niezbędne dokumenty. Podczas jego wypełnienia może pomagać nam telefonicznie przedstawiciel Finea, wtedy też będziemy mogli zapytać o interesujące nas kwestie, wyjaśnić ewentualne wątpliwości.

Samo złożenie wniosku jest oczywiście bezpłatne i nie wiąże się z żadnym dodatkowym obowiązkiem. Otwiera jednak możliwość do uzyskania finansowania wtedy, gdy przedsiębiorca uzna, że nadszedł odpowiedni czas i trzeba uruchomić rezerwy.

Samodzielnie wniosek o można wypełnić klikając tutaj, aby skonsultować się z przedstawicielem Finea, należy wypełnić formularz znajdujący się tutaj.

Zapisz się na zdalną konsultację!

Co dla Ciebie jest najważniejsze w prowadzeniu swojej firmy? Wypełnij formularz, podziel się z nami swoimi doświadczeniami i dowiedz się więcej o naszym finansowaniu!