Metoda ABC – skuteczne zarządzanie zasobami

Gdy chcemy profesjonalnie podejść do zarządzania firmą, to warto zastosować metodę ABC. Jest ona chętnie stosowana w mniejszych i większych przedsiębiorstwach w różnych częściach świata. Umożliwia wyeliminowanie błędów i bezproduktywnych działań, które mogą hamować rozwój przedsiębiorstwa oraz zmniejszać jego zyski. Ważne jest, by przy przeprowadzaniu analizy ABC gromadzić dane z różnych działów firmy przez cały rok. Będą one stanowiły podstawę do zaawansowanych wyliczeń

Metoda ABC – co to jest?
Metoda ABC ma w swoich fundamentach zasadę Pareto zakładającą, że 20% obiektów jest związanych z 80% określonych zasobów. Przykładowo w logistyce metoda ABC będzie bazowała nie tylko na dobrach lub towarach generujących 80% przychodów, ale na wszystkich produktach przechowywanych w danym magazynie. Można więc uznać, że jest to dobry sposób na klasyfikację produktów, właściwe ich pogrupowanie na magazynie i zaplanowanie dostaw. W metodzie ABC wyróżnić można trzy główne grupy towarów:
Grupa A – są to towary posiadające największą wartość materialną, która stanowi 80% wartości wszystkich towarów, a równocześnie ich masa wynosi 20%. Wynika z tego, że zajmują stosunkowo mało miejsca. Pełnią one kluczową rolę w przychodach firmy, dlatego przedsiębiorcy muszą zwrócić szczególną uwagę na to, jak produkty z grupy A są zamawiane, przechowywane i przekazywane do klientów.
Grupa B – tworzą ją towary o średniej wartości materialnej, stanowiące 15% wartości wszystkich towarów, a ich masa wynosi około 30%. Produkty z tej grupy są bardzo ważne dla podtrzymania płynności finansowej firmy i można je objąć okresowym systemem zamawiania.
Grupa C – czyli towary posiadające niewielką wartość materialną, które stanowią tylko 5% wartości wszystkich produktów, a ich masa jest duża i oscyluje w granicach 50%. Produkty z grupy C zamawiane są bardzo rzadko oraz nie mają strategicznego znaczenia dla przedsiębiorcy. W porównaniu z towarami z dwóch pozostałych grup można je mniej skrupulatnie kontrolować.
Jeżeli osoba prowadząca firmę chce w pełni wykorzystać możliwości, które daje stosowanie metody ABC, to powinna również skorzystać z dodatkowej klasyfikacji XYZ. Metoda ABC wraz z dodatkową klasyfikacją XYZ ma zadanie pomóc zidentyfikować następujące grupy towarów:
Grupa X – to towary zużywane regularnie. Wyróżnia je szybkie tempo zużywania i stałe zapotrzebowanie.
Grupa Y – to towary używane sezonowo, a zapotrzebowanie na nie jest trudniejsze do określenia.
Grupa Z – to towary o niskim tempie zużycia, nieregularnym zapotrzebowaniu, charakteryzujące się niską dokładnością prognozowania.

Metoda ABC – na czym polega?
Zastosowanie metody ABC wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy wszystkich produktów, a także przypisania ich do konkretnych grup. Przedsiębiorca może wprowadzić odpowiednie działania, które dostosowane będą do charakterystyki danej grupy tak, by koszty były jak najmniejsze, a zyski jak największe. Istotne jest, by analizę tego typu wykonywać regularnie na przykład co roku, by móc na bieżąco sprawdzać sytuację na rynku i dopasowywać do niej obraną strategię. Towary mogą zostać uporządkowane na przykład pod kątem wielkości wydań. Wtedy kalkulacja kosztów przy wykorzystaniu metody ABC może przebiegać następująco:
-posegregowanie towarów od największej wielkości wydań do najmniejszej.
-wyliczenie udziału procentowego oraz skumulowanego udziału procentowego.
-przyporządkowanie produktów do konkretnych grup na podstawie uzyskanych wcześniej danych

Metoda ABC – przykłady zastosowania
Metodę ABC można stosować nie tylko w przedsiębiorstwach, które zarządzają towarami, ponieważ ma ona wszechstronne zastosowanie. Dzięki niej można również sprawdzać zapotrzebowanie na poszczególne zlecenia, a także kontrolować sposób gospodarowania zużytymi materiałami, bądź w zarządzaniu czasem. Metoda ABC jest również doskonałym rozwiązaniem dla firm pragnących zoptymalizować procesy, które związane są z wykonywaniem pojedynczych czynności i zarządzaniem jakością. Dzięki analizie może się okazać, że niektóre mało ważne z punktu widzenia działalności firmy czynności generują duże problemy albo zabierają sporo czasu, więc ich eliminacja mogłaby znacznie usprawnić pracę w zakładzie.
Taka analiza przyda się także przy określaniu ilości czasu straconego w wyniku awarii maszyn. Dzięki temu przedsiębiorca może przeorganizować pracę w zakładzie tak, aby ułożyć efektywny program eksploatacji wybranych urządzeń. Systematyczne korzystanie z metody ABC umożliwi dostrzeżenie procesów, które do tej pory mogły pozostać niezauważone, a przez co powodowały obniżenie wydajności pracy albo wyników finansowych całego przedsiębiorstwa.

Polecane dla Ciebie

Jak rozliczyć zagraniczną podróż służbową przedsiębiorcy?

Niektórzy pracownicy w ramach swoich obowiązków służbowych muszą odbywać mniej lub bardziej regularne wyjazdy służbowe. Odnosi się to zarówno do sektora publicznego, jak i prywatnego. Każda taka podróż związana jest z koniecznością poniesienia opłat np. za zakwaterowanie, jedzenie i transport. W takiej sytuacji pracownik może skorzystać z przysługującego mu prawa do otrzymania stosownej rekompensaty z […]

Czytaj dalej

Prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę niepełnoletnią

Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą prowadzić działalność gospodarczą, jednak zgodę na to musi wyrazić rodzic lub opiekun prawny. Nastolatek może prowadzić firmę, choć w praktyce bywa to utrudnione, ale jest możliwe. Przepisy mówią bowiem, że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą i posiadająca zdolność prawną. A zdolność […]

Czytaj dalej

Kilka słów o lejku sprzedażowym w firmie

Lejek sprzedażowy jest metaforą ułatwiającą proces sprzedaży na każdym jej poziomie. Gdy stworzymy go i dopasujemy odpowiednie działania promocyjno-sprzedażowe, możemy mieć pewność większej liczby transakcji przy podobnych, a może nawet niższych niż do tej pory nakładach pracy. Lejek można wykorzystać w działaniach B2B oraz B2C, a jego odpowiednia analiza wpływa na zwiększenie sprzedaży. Wygląd typowego […]

Czytaj dalej