Co musisz wiedzieć o OC przewoźnika drogowego?

Przewoźnik podejmujący się na zlecenie klienta przewozu towaru musi wziąć za niego pełną odpowiedzialność. Niektórzy decydują się na wykupienie odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej chroniącej przewoźnika w sytuacji pojawienia się nieprzewidzianych okoliczności typu uszkodzenia ładunku itp.

Odpowiedzialność za ładunek
Przewoźnik drogowy gwarantuje klientom przede wszystkim dostarczenie ładunku w stanie nienaruszonym, ale również wykonanie tej usługi w określonym czasie. Ponieważ na trasie przewozu mogą pojawić się różne nieprzewidziane okoliczności, przewoźnicy decydują się zaopatrzyć w OCP.

Czym jest OCP?
Z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego korzystają osoby zawodowo zajmujące się transportem towarów. Polisę taką nabyć można na okres 12 miesięcy. Przewoźnik pracujący jedynie na terenie kraju skorzysta z OCP dla transportu krajowego. Natomiast, jeżeli firma realizuje przewóz poza granicami Polski, powinna wykupić OCP dla transportu międzynarodowego. Zakres ubezpieczenia OCP może różnić się w zależności od firmy ubezpieczeniowej, ale zawsze wykracza poza zwykłą, obowiązkową polisę OC.

Zakres ubezpieczenia OC przewoźnika
Ubezpieczenie OCP odnosi się do przewożonego towaru i gwarantuje ochronę, jeżeli towar zostanie uszkodzony, całkowicie zniszczony, nastąpi kradzież ładunku lub pojazdu, będzie klęska żywiołowa, taka jak pożar, powódź czy trzęsienie ziemi, a także gdy nastąpi opóźnienie w dostawie towaru spowodowane czynnikami zewnętrznymi. Trzeba pamiętać, że zakres ubezpieczenia zależy od rodzaju przewożonych towarów.

Wyłączenia z polisy OCP
Wyłączenia są sytuacjami, w których ubezpieczenie nie zadziała (np. jeżeli kierowca był pod wpływem alkoholu) albo zadziała jedynie częściowo. Zanim umowa zostanie zawarta trzeba przestudiować ujęte w niej wyłączenia.
Sytuacje odmowy wypłacenia odszkodowania:
– uszkodzenie ładunku z powodu przekroczenia przepisów ruchu drogowego przez kierowcę pojazdu,
– kierujący pojazdem nie posiadał wymaganych uprawnień,
– ładunek nie był prawidłowo zabezpieczony,
– czas pracy kierowcy był przekroczony,
– stan techniczny pojazdu nie był prawidłowy.
W większości umów ubezpieczeniowych można znaleźć również zapis mówiący o obowiązku zapobiegania powstaniu szkody.

Dodatkowa ochrona w polisie OCP przewoźnika drogowego
Oprócz podstawowej ochrony zapewnionej przez niemal wszystkie warianty polisy odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego, niektóre firmy gwarantują dodatkowe ubezpieczenie od:
– szkód, które powstały podczas załadunku lub rozładunku towaru,
– szkód, powstałych przez nieprawidłowe obchodzenie się z ładunkiem przez podwykonawców,
– szkód powstałych podczas zabezpieczenia towaru,
– szkód wyrządzonych w czasie postoju pojazdu poza terenem parkingu strzeżonego.
Ponadto można spotkać ofertę zwrotu kosztów holowania pojazdu, podniesienia lub wyciągnięcia pojazdu w sytuacji jego unieruchomienia, jak również usunięcia pozostałości po powstałej szkodzie.

Klauzule ponadstandardowe w ubezpieczeniu OCP
Dalsze poszerzenie zakresu ubezpieczenia w wielu przypadkach nie stanowi problemu, wiąże się jednak z wyraźnym podniesieniem kosztów polisy. Ubezpieczenie OCP może obejmować także inne przypadki, jak:
– nieposiadanie badań technicznych pojazdu,
– brak potrzebnych dokumentów,
– wypadek, który powstał z winy osoby trzeciej,
– przekroczenie przepisów ruchu drogowego,
– utrata albo uszkodzenie dokumentów przewozowych.

Koszt ubezpieczenia OCP
Na cenę ubezpieczenia OCP wpływa nie tylko jego zakres, ale także szereg innych czynników, np. rodzaj przewożonych towarów lub rozróżnienie na przewóz krajowy i zagraniczny.
Ważną sprawą jest także suma gwarancyjna, czyli maksymalna kwota wypłaty ubezpieczenia. Na finalny koszt polisy wpływ może mieć również poziom przychodów przewoźnika – najczęściej bierze się pod uwagę średni roczny przychód. Ostatnią sprawą, którą towarzystwo ubezpieczeniowe z pewnością uwzględni, jest liczba ubezpieczonych pojazdów. Przewoźnik wykupujący polisę OCP dla wielu pojazdów na pewno może liczyć na zniżki.

Polecane dla Ciebie

Faktoring a zrównoważony rozwój biznesu.

Niewątpliwie stabilność finansową firmy można zaliczyć do fundamentu rozwoju każdego przedsiębiorstwa niezależnie od zmieniającej się koniunktury na rynkach. Istnieją narzędzia stymulujące rozwój przedsiębiorstw, sprzyjając zachowaniu przez nie płynności. Jednym z nich jest faktoring. Warto wiedzieć, jak dzięki niemu można poprawić stabilność finansową firmy oraz znać jego wpływ na aspekty ESG w przedsiębiorstwie. Rodzaje faktoringu Faktoring […]

Czytaj dalej

Puste faktury – co to jest?

Osoby prowadzące biznes korzystają czasami z możliwości wystawienia pustych faktur, czyli inaczej faktur fikcyjnych. Motywy, które kierują przedsiębiorcami bywają różne. Najczęstszym powodem ich wystawiania jest próba zmniejszenia wysokości podatku dochodowego przedsiębiorcy. Czym są puste faktury? Pusta faktura jest podobnie jak tradycyjna faktura dokumentem księgowym. Różnica jednak polega na tym, że nie odzwierciedla ona realnej sytuacji. […]

Czytaj dalej

Urlop dla przedsiębiorcy – ważny projekt dla mikrofirm

Na początku stycznia bieżącego roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało do konsultacji projekt nowelizujący ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektóre inne przepisy. Zakłada on, że każdy mikroprzedsiębiorca będzie miał możliwość korzystania z tzw. urlopu, w ramach którego ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe) z tytułu wykonywanej działalności opłacać będzie w całości państwo, a […]

Czytaj dalej