Co oznaczają skróty – CEO, CFO, CSO? Nowe stanowiska pracy?

CEO, CFO, CSO - zastanawiasz się co oznaczają te skróty?

Czasem na czyjejś wizytówce tuż pod nazwiskiem reprezentowanej osoby widnieje dopisek „CEO”, i można się zastanawiać, co to oznacza. Albo na profilu społecznościowym znajomego sprzed lat widnieje w rubryce „zatrudnienie” stanowisko „CMO”. Wyjaśniamy, co oznaczają takie skróty, jak CEO, CFO, CIO, CSO czy CMO.


Nowe nazwy stanowisk w miejscach pracy – CEO, CFO, CSO, CIO, CMO.

Trzyliterowe skróty takie jak CEO, CFO czy CSO są skrótami określonych stanowisk zarządczych w zakładach pracy, czyli firm posiadających zarząd. Wynika z tego, że nie może to być jednoosobowa działalność gospodarcza, ale raczej spółka kapitałowa.
1) CEO
Tytuł CEO z języka angielskiego Chief Executive Officer, oznacza dyrektora generalnego lub po prostu prezesa zarządu, czyli osobę stojącą na czele grupy zarządzającej przedsiębiorstwem lub organizacją. CEO to osoba dysponująca ostateczną władzą wykonawczą w danej placówce (firmie). Wiele osób określa mianem CEO przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, jednak nie jest to do końca zgodne z formalnymi założeniami na temat tego stanowiska.
2) CFO
CFO jest skrótem od angielskiego tytułu Chief Financial Officer, który oznacza dyrektora finansowego. Osoba taka zajmuje się zarządzaniem środkami finansowymi organizacji lub spółki posiadającej zarząd. Najczęściej do obowiązków CFO zaliczyć można również planowanie i ewidencjonowanie budżetu firmowego oraz przygotowywanie raportów o bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa do osoby na wyższym stanowisku (np. do CEO).
Bardzo często osoby będące CFO mają wysokie kwalifikacje z zakresu zarządzania czy finansów i rachunkowości. Dlatego też CFO bywają traktowani jako strategiczni partnerzy i najbliżsi doradcy właścicieli spółek lub dyrektorów generalnych. Dyrektorzy finansowi to również często „prawa ręka” prezesów. Stanowiska tego nie należy utożsamiać z posadą głównego księgowego przedsiębiorstwa.
3) CSO
CSO jest skrótem angielskiego tytułu Chief Security Officer. Oznacza szefa działu bezpieczeństwa lub dyrektora ds. ochrony i bezpieczeństwa. CSO to osoba, która odpowiada za rozwój, wdrażanie i zarządzanie odgórnie przyjętą strategią bezpieczeństwa organizacji. Do jej zadań należy identyfikowanie i utrzymywanie zaawansowanych procesów bezpieczeństwa we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa.
CSO jest odpowiedzialny również za ustanawianie konkretnych standardów i procedur kontrolnych, które są powiązane z zachowaniem własności intelektualnej, ochrony danych osobowych czy ochrony informacji niejawnych. W wielu sytuacjach CSO wprowadza także politykę oraz procedury dotyczące danych w systemach informatycznych. Wtedy wyodrębnić można kolejne stanowisko CISO (ang. Chief Information Security Officer), czyli tytuł szefa działu bezpieczeństwa informatycznego.
4) CIO
CIO (z ang. Chief Information Officer) to dyrektor do spraw informacji. Do jego zadań należy dbanie o rozwój technologii informacyjnych danego przedsiębiorstwa. Często CIO należy do członków zarządu (na przykład spółki lub organizacji). Oczekuje się od osoby pełniącej stanowisko CIO w danym przedsiębiorstwie nie tylko głębokiej wiedzy z informatyki oraz systemów informatycznych, ale także posiadania odpowiednich kompetencji w dziedzinie zarządzania i finansów. Szczególnie teraz, w czasach zaskakująco szybkiego rozkwitu technologii i branży IT, osoby te mają wyjątkowo ważne i trudne zadanie. Obecny rynek wymusza wręcz używanie nowoczesnych narzędzi informatycznych i podnoszenia standardów obsługi sieciowej. Jeżeli dział zarządzany przez CIO, nie spełni wymogów wymagających klientów, przyszłość całej firmy będzie zagrożona.
5) CMO
CMO (z ang. Chief Marketing Officer) to skrót określający stanowisko dyrektora marketingu lub kierownika działu marketingu. Jest to osoba, która zajmuje się szeroko pojętym marketingiem firmy. Do jej zadań należy przeprowadzanie kampanii reklamowych, organizacja konkursów i promocji, komunikowanie się z mediami czy prowadzenie strony WWW lub portali internetowych przedsiębiorstwa. W zależności od ustaleń zarządu, CMO może zajmować się ponadto prowadzeniem biura prasowego, koordynacją obranych strategii sprzedażowych, tworzeniem nowych briefów kampanii reklamowych, a także koordynowaniem warstwy wizualnej strony internetowej firmy.

Polecane dla Ciebie

Jak prawidłowo określić datę wykonania usługi na fakturze?

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej bardzo częstą czynnością jest wystawianie faktur. Przychód uzyskujemy w dniu, w którym wydajemy rzeczy, wykonana zostaje dana usługa w całości albo choćby częściowo. Trzeba jednak pamiętać, żeby data była maksymalnie równoznaczna z dniem, gdy wystawiono fakturę bądź opłacono należność. Mówi o tym art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od […]

Czytaj dalej

Odstąpienie od umowy – definicja i uprawnienia stron

Bardzo często korzystamy z możliwości zamawiania produktów w sklepach internetowych, zawieramy umowy o dostarczanie treści cyfrowych albo o świadczenie usług w celu dokonania naprawy jakiegoś sprzętu. Warto wtedy znać swoje prawa, a jednym z nich jest prawo do odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy i jego skutki prawne Odstąpienie od umowy zdefiniowane jest jako oświadczenie […]

Czytaj dalej

NDA – Umowa o zachowaniu poufności: Jakie elementy powinna zawierać?

W czasie podejmowania nowej współpracy przedsiębiorcy często zawierają klauzulę określającą obowiązki stron względem przekazywania informacji poufnych. Takie rozwiązanie zabezpiecza firmę przed utratą swoich strategii, bazy klientów i kontrahentów, planów finansowych, informacji handlowych, produktowych czy usługowych. Czym jest umowa NDA? Umowa NDA (Non-Disclosure Agreement), nazywana także umową o zachowaniu poufności albo umową poufności, jest prawnym dokumentem […]

Czytaj dalej