Indywidualne konto ZUS – skąd je wziąć i jak opłacać?

Indywidualny rachunek ZUS nazywany także numerem rachunku składkowego (NRS) jest specjalnym kontem założonym dla danej firmy, aby zgrupować wszystkie należności do ZUS w jednym miejscu. Instytucja ta dzięki temu ma możliwość łatwego i szybkiego sprawdzenia poprawności i terminowości.

Taki indywidualny numer rachunku składkowego można pobrać na stronie internetowej ZUS. Inną możliwością jest sprawdzenie numeru rachunku w dowolnej placówce lub w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem 22 560 16 00.

Informacje niezbędne podczas sprawdzenia rachunku do rozliczeń ZUS?

Osoba sprawdzająca numer rachunku musi posiadać dwa identyfikatory:

1) pierwszy identyfikator (NIP, REGON, PESEL, Dowód osobisty, Paszport),

2) drugi identyfikator (REGON, PESEL, Dowód osobisty, Paszport, Imię i nazwisko, Nazwa skrócona płatnika).

 

Gdzie i jak wpłacać składki ZUS?

Jednym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego uiszczone zostaną składki za wszystkich ubezpieczonych. Przelew do ZUS można zrealizować przez przelew dedykowany do ZUS, jak również przez zwykły przelew. W polu odbiorcy wpisać trzeba ZUS, zaś w polu numer konta odbiorcy podać numer otrzymany od ZUS albo wygenerowany za pomocą tej strony. W miejscu kwota operacji wpisać należy kwotę z ZUS wynikającą z deklaracji ZUS DRA.

 

Jakie są terminy zapłaty składek ZUS?

Składki uiścić należy do:

– 5. dnia następnego miesiąca w przypadku jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

– 15. dnia następnego miesiąca w przypadku płatników składek posiadających osobowość prawną, czyli m.in. spółek akcyjnych i spółek z o.o., czy spółdzielni,

– 20. dnia następnego miesiąca w przypadku podmiotów, które nie są osobami prawnymi. Dotyczy to m.in. osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, czy spółek osobowych.

 

O czym trzeba pamiętać?

Gdy ostatni dzień terminu opłacenia składek przypada w święto (dzień ustawowo wolny od pracy), sobotę albo niedzielę, to mamy czas na opłatę do następnego dnia roboczego. Przykładowo jeśli termin zapłaty podatku wypadł w czwartek, który był dniem ustawowo wolnym od pracy, to ostateczny termin dokonania opłaty będzie kolejnego dnia czyli w piątek.

Pamiętać należy również o przesłaniu do ZUS deklaracji rozliczeniowych, na których bazowano podczas wyliczenia kwoty płatności. Termin płatności oraz wysyłki deklaracji są takie same.

Polecane dla Ciebie

Jak prawidłowo określić datę wykonania usługi na fakturze?

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej bardzo częstą czynnością jest wystawianie faktur. Przychód uzyskujemy w dniu, w którym wydajemy rzeczy, wykonana zostaje dana usługa w całości albo choćby częściowo. Trzeba jednak pamiętać, żeby data była maksymalnie równoznaczna z dniem, gdy wystawiono fakturę bądź opłacono należność. Mówi o tym art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od […]

Czytaj dalej

Odstąpienie od umowy – definicja i uprawnienia stron

Bardzo często korzystamy z możliwości zamawiania produktów w sklepach internetowych, zawieramy umowy o dostarczanie treści cyfrowych albo o świadczenie usług w celu dokonania naprawy jakiegoś sprzętu. Warto wtedy znać swoje prawa, a jednym z nich jest prawo do odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy i jego skutki prawne Odstąpienie od umowy zdefiniowane jest jako oświadczenie […]

Czytaj dalej

NDA – Umowa o zachowaniu poufności: Jakie elementy powinna zawierać?

W czasie podejmowania nowej współpracy przedsiębiorcy często zawierają klauzulę określającą obowiązki stron względem przekazywania informacji poufnych. Takie rozwiązanie zabezpiecza firmę przed utratą swoich strategii, bazy klientów i kontrahentów, planów finansowych, informacji handlowych, produktowych czy usługowych. Czym jest umowa NDA? Umowa NDA (Non-Disclosure Agreement), nazywana także umową o zachowaniu poufności albo umową poufności, jest prawnym dokumentem […]

Czytaj dalej