Jak ustalić numer PKD? (najważniejsze informacje)

Skrót PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) dobrze znają przedsiębiorcy. Jest to systematyczne zestawienie różnych rodzajów działalności gospodarczej, które wykonują dane podmioty działające na rynku. Klasyfikacja PKD jest bardzo ważna dla osób prowadzących działalność gospodarczą – szczególnie przy zakładaniu firmy i na samym początku swojej biznesowej drogi, gdy trzeba ustalić odpowiedni numer PKD pod swój rodzaj działalności. Podczas prowadzenia firmy, gdy jej działanie rozszerzy się lub zawęzi, także trzeba zaktualizować PKD.

Klasyfikacja PKD
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) to zestawienie działalności gospodarczych stosowane w statystyce publicznej, ewidencji, a także rachunkowości. PKD dzieli i grupuje różne branże oraz sektory gospodarcze. Każdy przedsiębiorca ma wybrać ten najbardziej pasujący do jego działalności. Kodami PKD mają obowiązek posługiwać się wszyscy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, wpisani do CEIDG oraz podmioty objęte obowiązkiem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), czyli na przykład spółki osobowe, kapitałowe, spółdzielnie, fundacje. Kody Polskiej Klasyfikacji Działalności to podstawa do nadania numeru REGON przez urząd statystyczny.
PKD jest zbudowany pięciopoziomowo – od ogólnych sekcji, takich jak rolnictwo, budownictwo, transport, po grupy i klasy opisujące w największych szczegółach daną działalność. Struktura PKD wygląda następująco:
sekcja – posiada symbol jednoliterowy i dzieli ogólną zbiorowość na 21 rodzajów działalności. Składają się na nie czynności powiązane ze sobą z perspektywy ogólnego podziału pracy;
dział – posiada dwucyfrowy kod numeryczny i dzieli ogólną zbiorowość na 88 rodzajów działalności;
grupa – oznaczona jest trzycyfrowym kodem numerycznym i zawiera 272 grupowań rodzajów działalności, które da się wyodrębnić z punktu widzenia procesu produkcyjnego, przeznaczenia produkcji, jak także charakteru usługi lub charakteru odbiorcy tych usług;
klasa – oznacza się ją czterocyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 615 grupowań rodzajów działalności, które można wyodrębnić przede wszystkim z punktu widzenia specjalizacji;
podklasa – oznaczona jest pięcioznakowym kodem alfanumerycznym i zawiera 654 grupowania. Wprowadzono ją, by wyodrębnić rodzaje działalności charakterystyczne dla polskiej gospodarki, a także będące przedmiotem obserwacji statystycznej.

Ile kodów PKD można posiadać?
Jednoosobowa działalność gospodarcza posiada jeden kod głównej działalności, czyli tej, która ma największy udział w przychodach ze sprzedaży towarów albo ze świadczenia usług. Natomiast w przypadku czynności nie będących główną działalnością, można stosować dowolną liczbę kodów PKD. Co istotne, we wpisie w CEIDG muszą znaleźć się te kody PKD, które rzeczywiście określają to, co robisz. Oczywiście można je zaktualizować w każdym momencie. Gdy zmienia się profil działalności biznesowej, pojawia się obowiązek wskazać nowe kody PKD albo usunąć te, które już cię nie dotyczą, w ciągu 7 dni od zmiany. Gdy spółka natomiast rejestrowana jest w KRS, można podać maksymalnie 10 kodów PKD, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy. Ponadto, w przypadku spółek zarejestrowanych w KRS, nie ma obowiązku wpisywania PKD do umowy spółki. Należy jedynie opisać przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej. Jednak z drugiej strony podanie PKD w umowie ułatwia ocenę zgodności złożonego wniosku o wpis do KRS z zapisami w umowie.

Jak ustalić odpowiedni numer PKD?
Osoby rozpoczynające działalność lub zmieniające charakter swojej dotychczasowej działalności, są zobligowane do ustalenia numeru PKD. Może pojawić się jednak sytuacja, gdy określenie dokładnie specyfiki działalności może stanowić problem, np. gdy zakres ten jest szeroki, albo trudno wyszczególnić główny trzon działalności. Są też sytuacje, gdy wykonywane usługi trudno jest podporządkować do ogólnych norm.
Jeżeli chcemy ustalić właściwe numery PKD, najpierw warto określić charakter własnego biznesu, a potem skorzystać z wyszukiwarki PKD. Wybranie odpowiedniego kodu spośród dostępnej listy oraz zakwalifikowanie świadczonych usług, nie powinno być trudne. Gdyby jednak było inaczej, można złożyć wniosek o nadanie numeru PKD do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego. Podanie może być przesłane pocztą albo mailem. Do wniosku trzeba dołączyć szczegółowy opis działalności firmy i podpis osoby, która uprawniona jest do jej reprezentowania. Takie pismo rozpatrywane jest do 30 dni, a przy bardziej skomplikowanych sprawach do 60 dni. Istnieje też jeszcze inne rozwiązanie. Można spotkać się na konsultantem biznesowym i skorzystać z profesjonalnego doradztwa.

Polecane dla Ciebie

Kluczowe kroki do sukcesu w planowaniu i realizacji

Wybór między pilnym a ważnym Przez całe życie nieustannie musimy wybierać pomiędzy rzeczami pilnymi a ważnymi. Często te pilne w perspektywie czasu nie mają jednak większego znaczenia i nie wnoszą zbyt dużo do życia. Rzeczy ważne natomiast w tej samej chwili nie przypominają, żeby się nimi zająć, ale skutki tego odczuje się po jakimś czasie. […]

Czytaj dalej

Warunki prowadzące do nieważności umowy

Korzystając z zasady swobodnego zawierania umów należy pamiętać, że daje ona możliwość dowolnego kontraktowania, w sposób i na warunkach uznanych za najbardziej korzystne. Ale i ona ma swoje ograniczenia. Gdy je naruszymy, może się to zakończyć nieważnością dokonanych czynności prawnych. Jak podaje art. 58 par. 1 Kodeksu cywilnego czynność prawna uważana jest za nieważną w […]

Czytaj dalej

Ulga na złe długi – jakie są zasady i kto może z niej skorzystać?

Temat niezapłaconych faktur w odniesieniu do kwestii podatków interesuje głównie przedsiębiorców. W sytuacji podbramkowej każdy szuka jak najlepszego wyjścia – podatnicy VAT mogą uzyskać tzw. ulgę na złe długi. Bez tego wiele firm mogłoby utracić płynność finansową, która jest niezwykle ważna w prowadzeniu firmy i zarządzaniu budżetem. Warto wiedzieć, że istnieje sposób na rozliczenie podatku […]

Czytaj dalej