Jak zdobyć potrzebny towar, gdy brakuje pieniędzy na zakupy?

W dzisiejszym świecie zakupy robi się niemal każdego dnia. Ale co zrobić w sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba zakupu konkretnego produktu, a nie mamy na to środków? Może to spotkać również firmy, które nie zawsze posiadają płynność finansową. Na szczęście istnieją rozwiązania satysfakcjonujące dla wszystkich stron.

Z punktu widzenia konsumenta
Osoba prywatna pragnąca zakupić jakiś produkt, a nie posiadająca chwilowo takiej finansowej możliwości, ma możliwość korzystania z wielu rozwiązań wspierających ją w danym zakupie. Coraz więcej portali oferuje zakup z opcją opłaty opóźnionej, na przykład o miesiąc. Dzięki temu otrzymujemy produkt wcześniej, a zapłacić za niego można w terminie przesuniętym o wspomniany już okres. Czasem można też zdecydować się na zakup produktu na raty 0%. Najczęściej jest to 10, 20 lub nawet 30 rat. Dobrze jest sprawdzić, czy dany sklep ma taką możliwość.

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa
Płynność finansowa firm jest kwestią wiążącą się ściśle z opłatami dokonywanymi przez kontrahentów oraz klientów. Osoby, które dokonują zakupów w sklepie na kredyt lub też z opóźnionym terminem spłaty nie płacą. Skąd więc firma ma posiadać środki na zakup nowego towaru i płynnie funkcjonować proponując kolejnym klientom opcję odłożenia opłat za daną usługę lub produkt? W takiej sytuacji firma może skorzystać z dedykowanego w takim przypadku kredytu od swojego banku.
Jednak ten rodzaj pomocy wymaga podjęcia odpowiednich kroków. Jeżeli chodzi o kwotę kilkuset tysięcy, to w większości banków nie trzeba do tego zabezpieczenia, a niezbędne do tego dokumenty określi już konkretny bank. Ale co jeśli mimo dostarczenia żądanej dokumentacji bank nie zgodzi się na taką pomoc? W takiej i każdej innej podobnej sytuacji warto skorzystać z doskonałej alternatywy, jaką jest faktoring.

Czym jest faktoring?
Jest to sposób zarządzania firmowymi należnościami. Proponuje się go przedsiębiorstwom pragnącym zachować swoją płynność finansową bez względu na to, czy klienci zapłacili już za nabyty towar albo usługę. Polega on na tym, że firma faktoringowa wykupuje faktury z odroczonym terminem płatności płacąc przedsiębiorstwu, które dzięki temu zachowuje płynność finansową. Od tego momentu to firma faktoringowa czuwa nad tym, by ściągnąć należności z klienta w czasie zadeklarowanym na spłatę zakupionego produktu. Można to przedstawić w kilku punktach.
1. Firma faktoringowa Y odkupuje fakturę od przedsiębiorstwa X.
2. Przedsiębiorstwo X otrzymuje finanse, które stanowią między 80 a 90% wartości całkowitej kupionych przez firmę Y faktur. Pozostała część kwoty wypłacona będzie w momencie, gdy klient korzystający z opcji odroczonej opłaty za zakupy opłaci należność.
3. X płaci Y za wykonaną usługę, co jest unormowane w podpisanej umowie o współpracy.

Jak faktycznie działa faktoring?
Aby sprawnie poruszać się po świecie faktoringu, należy znać fachowe nazewnictwo. Otóż w systemie tym znajduje się:
– Faktor – instytucja finansowa, czyli firma faktoringowa wykupująca faktury odroczonych płatności,
– Faktorant – przedsiębiorca korzystający z usług faktora,
– Dłużnik faktoringowy – klient korzystający z możliwości odroczonej spłaty lub z rat.
W usłudze faktoringowej wyodrębnić można kilka kluczowych etapów. Pierwszy z nich to weryfikacja klienta pod względem wiarygodności. W kolejnym dokonywana jest umowa współpracy, a także umowa cesji należności na firmę faktoringową. Każdy klient kupujący towar z odroczonym terminem spłaty jest o tym fakcie informowany i często wpływa to na większą motywację do terminowej spłaty swoich zakupów. Wchodzi ona w życie od razu po podpisaniu umowy. W chwili wykupienia faktury faktorant otrzymuje około 85% wartości należności w niej ujętej. Resztę otrzymuje w dniu, w którym dłużnik faktoringowy zapłaci należność. W tym dniu najczęściej także faktorant płaci faktorowi wynagrodzenie za wykonaną usługę.

Jak skorzystać z usługi faktoringu?
Z faktoringu może skorzystać każdy przedsiębiorca. Nie jest ważne jak wielka jest jego firma. Istotne jest posiadanie pełnej dokumentacji księgowej, a także współpraca z firmą faktoringową. Wyróżnić można przynajmniej trzy rodzaje faktoringu:
– Pełny – faktor bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wykupione należności,
– Niepełny – faktorant ponosi odpowiedzialność za należności, pomimo tego że zostały one wykupione przez faktora,
– Mieszany – faktor ponosi odpowiedzialność za wykupione należności, ale tylko do określonej kwoty.
Faktoring może być również jawny, czyli klient wie o nim decydując się na odroczoną spłatę albo też niejawny, gdy taka informacja nie jest przekazywana klientowi i wszystkie procesy zachodzą pomiędzy faktorem, a przedsiębiorcą.
Istnieje również tzw. faktoring zakupowy. Jest to mniej popularna opcja polegająca na tym, że firma faktoringowa niejako finansuje zakupy firmowe (opłaca za firmę faktury wystawione przez dostawców), a my opłacamy zobowiązania wobec faktora, lecz w późniejszym czasie.

Polecane dla Ciebie

Jak sprawdzić status płatnika VAT w Unii Europejskiej korzystając z systemu VIES?

Wyszukanie informacji o kontrahencie w systemie VIES jest bardzo ważną czynnością, ponieważ od tego zależy prawidłowe rozliczenie z tytułu podatku VAT od zagranicznych transakcji w obrębie UE. W jakich sytuacjach należy sprawdzić status kontrahenta w systemie VIES oraz jak to robić? Jeżeli jako przedsiębiorca dokonujesz transakcji dostawy towarów w obrębie UE (WDT), weryfikacja statusu podatnika […]

Czytaj dalej

Formalności związane z procesem zatrudniania nowych pracowników

Każdy przedsiębiorca w czasie prowadzenia działalności gospodarczej wraz z rozwojem swojej firmy będzie rozważał zatrudnianie nowych pracowników. Warto wiedzieć, że wiąże się to z szeregiem formalności uzależnionych od rodzaju zawartej umowy. Zatrudnianie pracowników – pozyskanie danych od kandydata do pracy Rekrutację należy zacząć od pozyskania odpowiednich danych kandydata, by sporządzić dla niego umowę lub wysłać […]

Czytaj dalej

Indywidualne konto ZUS – skąd je wziąć i jak opłacać?

Indywidualny rachunek ZUS nazywany także numerem rachunku składkowego (NRS) jest specjalnym kontem założonym dla danej firmy, aby zgrupować wszystkie należności do ZUS w jednym miejscu. Instytucja ta dzięki temu ma możliwość łatwego i szybkiego sprawdzenia poprawności i terminowości. Taki indywidualny numer rachunku składkowego można pobrać na stronie internetowej ZUS. Inną możliwością jest sprawdzenie numeru rachunku […]

Czytaj dalej