Mechanizm działania dźwigni finansowej

Czym jest dźwignia finansowa?
Dźwignia finansowa jest stosunkiem kapitałów własnych firmy w odniesieniu do poziomu jej zadłużenia, czyli do finansowania zewnętrznego z kapitałów obcych.
Efekt takiej dźwigni może być dwojaki, ponieważ niesie ze sobą szanse i zagrożenia. Analizując to zjawisko z jednej strony wspieranie przedsięwzięć środkami finansowymi z zewnątrz pomaga firmie w szybszym rozwoju. Zwiększa także przychody i rentowność kapitału własnego.
Ale druga strona wiąże się z tym, że im większy jest udział długu w kapitale firmy, tym rośnie ryzyko, jakie ona ponosi. Wynika to z braku pewności, jaka faktycznie będzie stopa zwrotu z danego przedsięwzięcia, która może zarówno w sposób pozytywny, jak i negatywny różnić się od oczekiwanej wysokości.

Efekt dźwigni finansowej
Efekt dźwigni finansowej może mieć pozytywne skutki, gdy zaciągnięcie dodatkowych zobowiązań wpływa na poprawę rentowności biznesu. Ale mogą być one także negatywne (tzw. maczuga finansowa), jeśli dodatkowe koszty np. pojawiające się w związku z płaceniem odsetek od pożyczonego kapitału doprowadzą do obniżenia stopy zwrotu z kapitału własnego.
Z tego powodu, żeby uzyskać pozytywny efekt dźwigni finansowej trzeba korzystać z finansowania zewnętrznego jedynie w sytuacji, gdy koszt jego uzyskania jest niższy od zysku z przedsięwzięcia realizowanego z udziałem tego kapitału.

Mechanizm działania dźwigni finansowej
Mechanizm dźwigni finansowej pojawia się, gdy dana firma skorzysta z obcego finansowania np. po zaciągnięciu kredytu albo skorzystaniu z faktoringu.
Wpływa on na zwiększenie dochodów danego przedsięwzięcia przy użyciu finansowania z zewnątrz, w odniesieniu do przychodów możliwych do wygenerowania przy wykorzystaniu jedynie środków własnych przedsiębiorstwa.

Jak obliczyć dźwignię finansową?
Przy obliczaniu dźwigni finansowej można skorzystać z dwóch sposobów – dzieląc:
– zysk operacyjny firmy nie uwzględniając odsetek od pożyczonego kapitału przez zysk operacyjny, który odsetki te uwzględnia
– rentowność środków własnych (ang. ROE) oraz rentowność aktywów (ang. ROA)
Gdy wynik jest większy od 1, wskazuje to na pozytywny efekt dźwigni finansowej. Jeżeli poziom dźwigni finansowej wyniesie 2, oznacza to wzrost zysków operacyjnych o 10% i wzrost zysku brutto o 20%. Wynik mniejszy od 1 oznacza, że zaciąganie dodatkowych zobowiązań nie wpłynie na pożądany efekt.

Polecane dla Ciebie

Jak sprawdzić status płatnika VAT w Unii Europejskiej korzystając z systemu VIES?

Wyszukanie informacji o kontrahencie w systemie VIES jest bardzo ważną czynnością, ponieważ od tego zależy prawidłowe rozliczenie z tytułu podatku VAT od zagranicznych transakcji w obrębie UE. W jakich sytuacjach należy sprawdzić status kontrahenta w systemie VIES oraz jak to robić? Jeżeli jako przedsiębiorca dokonujesz transakcji dostawy towarów w obrębie UE (WDT), weryfikacja statusu podatnika […]

Czytaj dalej

Formalności związane z procesem zatrudniania nowych pracowników

Każdy przedsiębiorca w czasie prowadzenia działalności gospodarczej wraz z rozwojem swojej firmy będzie rozważał zatrudnianie nowych pracowników. Warto wiedzieć, że wiąże się to z szeregiem formalności uzależnionych od rodzaju zawartej umowy. Zatrudnianie pracowników – pozyskanie danych od kandydata do pracy Rekrutację należy zacząć od pozyskania odpowiednich danych kandydata, by sporządzić dla niego umowę lub wysłać […]

Czytaj dalej

Indywidualne konto ZUS – skąd je wziąć i jak opłacać?

Indywidualny rachunek ZUS nazywany także numerem rachunku składkowego (NRS) jest specjalnym kontem założonym dla danej firmy, aby zgrupować wszystkie należności do ZUS w jednym miejscu. Instytucja ta dzięki temu ma możliwość łatwego i szybkiego sprawdzenia poprawności i terminowości. Taki indywidualny numer rachunku składkowego można pobrać na stronie internetowej ZUS. Inną możliwością jest sprawdzenie numeru rachunku […]

Czytaj dalej