Mechanizm działania dźwigni finansowej

Czym jest dźwignia finansowa?
Dźwignia finansowa jest stosunkiem kapitałów własnych firmy w odniesieniu do poziomu jej zadłużenia, czyli do finansowania zewnętrznego z kapitałów obcych.
Efekt takiej dźwigni może być dwojaki, ponieważ niesie ze sobą szanse i zagrożenia. Analizując to zjawisko z jednej strony wspieranie przedsięwzięć środkami finansowymi z zewnątrz pomaga firmie w szybszym rozwoju. Zwiększa także przychody i rentowność kapitału własnego.
Ale druga strona wiąże się z tym, że im większy jest udział długu w kapitale firmy, tym rośnie ryzyko, jakie ona ponosi. Wynika to z braku pewności, jaka faktycznie będzie stopa zwrotu z danego przedsięwzięcia, która może zarówno w sposób pozytywny, jak i negatywny różnić się od oczekiwanej wysokości.

Efekt dźwigni finansowej
Efekt dźwigni finansowej może mieć pozytywne skutki, gdy zaciągnięcie dodatkowych zobowiązań wpływa na poprawę rentowności biznesu. Ale mogą być one także negatywne (tzw. maczuga finansowa), jeśli dodatkowe koszty np. pojawiające się w związku z płaceniem odsetek od pożyczonego kapitału doprowadzą do obniżenia stopy zwrotu z kapitału własnego.
Z tego powodu, żeby uzyskać pozytywny efekt dźwigni finansowej trzeba korzystać z finansowania zewnętrznego jedynie w sytuacji, gdy koszt jego uzyskania jest niższy od zysku z przedsięwzięcia realizowanego z udziałem tego kapitału.

Mechanizm działania dźwigni finansowej
Mechanizm dźwigni finansowej pojawia się, gdy dana firma skorzysta z obcego finansowania np. po zaciągnięciu kredytu albo skorzystaniu z faktoringu.
Wpływa on na zwiększenie dochodów danego przedsięwzięcia przy użyciu finansowania z zewnątrz, w odniesieniu do przychodów możliwych do wygenerowania przy wykorzystaniu jedynie środków własnych przedsiębiorstwa.

Jak obliczyć dźwignię finansową?
Przy obliczaniu dźwigni finansowej można skorzystać z dwóch sposobów – dzieląc:
– zysk operacyjny firmy nie uwzględniając odsetek od pożyczonego kapitału przez zysk operacyjny, który odsetki te uwzględnia
– rentowność środków własnych (ang. ROE) oraz rentowność aktywów (ang. ROA)
Gdy wynik jest większy od 1, wskazuje to na pozytywny efekt dźwigni finansowej. Jeżeli poziom dźwigni finansowej wyniesie 2, oznacza to wzrost zysków operacyjnych o 10% i wzrost zysku brutto o 20%. Wynik mniejszy od 1 oznacza, że zaciąganie dodatkowych zobowiązań nie wpłynie na pożądany efekt.

Polecane dla Ciebie

Czym jest spis z natury?

Spis z natury inaczej określany jest inwentaryzacją lub remanentem. Polega on na dokładnym przeliczeniu i wycenie należącego do firmy towaru oraz surowców. Nie można go wykonać opierać się jedynie na danych z programów do ewidencji stanów magazynowych. Wszystkie towary muszą być przeliczone ręcznie i zaprotokołowane zgodnie z faktycznym stanem posiadania. Taki spis umożliwia firmie dysponowanie […]

Czytaj dalej

Jak prawidłowo określić datę wykonania usługi na fakturze?

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej bardzo częstą czynnością jest wystawianie faktur. Przychód uzyskujemy w dniu, w którym wydajemy rzeczy, wykonana zostaje dana usługa w całości albo choćby częściowo. Trzeba jednak pamiętać, żeby data była maksymalnie równoznaczna z dniem, gdy wystawiono fakturę bądź opłacono należność. Mówi o tym art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od […]

Czytaj dalej

Odstąpienie od umowy – definicja i uprawnienia stron

Bardzo często korzystamy z możliwości zamawiania produktów w sklepach internetowych, zawieramy umowy o dostarczanie treści cyfrowych albo o świadczenie usług w celu dokonania naprawy jakiegoś sprzętu. Warto wtedy znać swoje prawa, a jednym z nich jest prawo do odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy i jego skutki prawne Odstąpienie od umowy zdefiniowane jest jako oświadczenie […]

Czytaj dalej