Mechanizm działania dźwigni finansowej

Czym jest dźwignia finansowa?
Dźwignia finansowa jest stosunkiem kapitałów własnych firmy w odniesieniu do poziomu jej zadłużenia, czyli do finansowania zewnętrznego z kapitałów obcych.
Efekt takiej dźwigni może być dwojaki, ponieważ niesie ze sobą szanse i zagrożenia. Analizując to zjawisko z jednej strony wspieranie przedsięwzięć środkami finansowymi z zewnątrz pomaga firmie w szybszym rozwoju. Zwiększa także przychody i rentowność kapitału własnego.
Ale druga strona wiąże się z tym, że im większy jest udział długu w kapitale firmy, tym rośnie ryzyko, jakie ona ponosi. Wynika to z braku pewności, jaka faktycznie będzie stopa zwrotu z danego przedsięwzięcia, która może zarówno w sposób pozytywny, jak i negatywny różnić się od oczekiwanej wysokości.

Efekt dźwigni finansowej
Efekt dźwigni finansowej może mieć pozytywne skutki, gdy zaciągnięcie dodatkowych zobowiązań wpływa na poprawę rentowności biznesu. Ale mogą być one także negatywne (tzw. maczuga finansowa), jeśli dodatkowe koszty np. pojawiające się w związku z płaceniem odsetek od pożyczonego kapitału doprowadzą do obniżenia stopy zwrotu z kapitału własnego.
Z tego powodu, żeby uzyskać pozytywny efekt dźwigni finansowej trzeba korzystać z finansowania zewnętrznego jedynie w sytuacji, gdy koszt jego uzyskania jest niższy od zysku z przedsięwzięcia realizowanego z udziałem tego kapitału.

Mechanizm działania dźwigni finansowej
Mechanizm dźwigni finansowej pojawia się, gdy dana firma skorzysta z obcego finansowania np. po zaciągnięciu kredytu albo skorzystaniu z faktoringu.
Wpływa on na zwiększenie dochodów danego przedsięwzięcia przy użyciu finansowania z zewnątrz, w odniesieniu do przychodów możliwych do wygenerowania przy wykorzystaniu jedynie środków własnych przedsiębiorstwa.

Jak obliczyć dźwignię finansową?
Przy obliczaniu dźwigni finansowej można skorzystać z dwóch sposobów – dzieląc:
– zysk operacyjny firmy nie uwzględniając odsetek od pożyczonego kapitału przez zysk operacyjny, który odsetki te uwzględnia
– rentowność środków własnych (ang. ROE) oraz rentowność aktywów (ang. ROA)
Gdy wynik jest większy od 1, wskazuje to na pozytywny efekt dźwigni finansowej. Jeżeli poziom dźwigni finansowej wyniesie 2, oznacza to wzrost zysków operacyjnych o 10% i wzrost zysku brutto o 20%. Wynik mniejszy od 1 oznacza, że zaciąganie dodatkowych zobowiązań nie wpłynie na pożądany efekt.

Polecane dla Ciebie

Kluczowe kroki do sukcesu w planowaniu i realizacji

Wybór między pilnym a ważnym Przez całe życie nieustannie musimy wybierać pomiędzy rzeczami pilnymi a ważnymi. Często te pilne w perspektywie czasu nie mają jednak większego znaczenia i nie wnoszą zbyt dużo do życia. Rzeczy ważne natomiast w tej samej chwili nie przypominają, żeby się nimi zająć, ale skutki tego odczuje się po jakimś czasie. […]

Czytaj dalej

Ulga na złe długi – jakie są zasady i kto może z niej skorzystać?

Temat niezapłaconych faktur w odniesieniu do kwestii podatków interesuje głównie przedsiębiorców. W sytuacji podbramkowej każdy szuka jak najlepszego wyjścia – podatnicy VAT mogą uzyskać tzw. ulgę na złe długi. Bez tego wiele firm mogłoby utracić płynność finansową, która jest niezwykle ważna w prowadzeniu firmy i zarządzaniu budżetem. Warto wiedzieć, że istnieje sposób na rozliczenie podatku […]

Czytaj dalej

Jak zdobyć potrzebny towar, gdy brakuje pieniędzy na zakupy?

W dzisiejszym świecie zakupy robi się niemal każdego dnia. Ale co zrobić w sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba zakupu konkretnego produktu, a nie mamy na to środków? Może to spotkać również firmy, które nie zawsze posiadają płynność finansową. Na szczęście istnieją rozwiązania satysfakcjonujące dla wszystkich stron. Z punktu widzenia konsumenta Osoba prywatna pragnąca zakupić jakiś produkt, […]

Czytaj dalej