Metoda ABC – skuteczne zarządzanie zasobami

Gdy chcemy profesjonalnie podejść do zarządzania firmą, to warto zastosować metodę ABC. Jest ona chętnie stosowana w mniejszych i większych przedsiębiorstwach w różnych częściach świata. Umożliwia wyeliminowanie błędów i bezproduktywnych działań, które mogą hamować rozwój przedsiębiorstwa oraz zmniejszać jego zyski. Ważne jest, by przy przeprowadzaniu analizy ABC gromadzić dane z różnych działów firmy przez cały rok. Będą one stanowiły podstawę do zaawansowanych wyliczeń

Metoda ABC – co to jest?
Metoda ABC ma w swoich fundamentach zasadę Pareto zakładającą, że 20% obiektów jest związanych z 80% określonych zasobów. Przykładowo w logistyce metoda ABC będzie bazowała nie tylko na dobrach lub towarach generujących 80% przychodów, ale na wszystkich produktach przechowywanych w danym magazynie. Można więc uznać, że jest to dobry sposób na klasyfikację produktów, właściwe ich pogrupowanie na magazynie i zaplanowanie dostaw. W metodzie ABC wyróżnić można trzy główne grupy towarów:
Grupa A – są to towary posiadające największą wartość materialną, która stanowi 80% wartości wszystkich towarów, a równocześnie ich masa wynosi 20%. Wynika z tego, że zajmują stosunkowo mało miejsca. Pełnią one kluczową rolę w przychodach firmy, dlatego przedsiębiorcy muszą zwrócić szczególną uwagę na to, jak produkty z grupy A są zamawiane, przechowywane i przekazywane do klientów.
Grupa B – tworzą ją towary o średniej wartości materialnej, stanowiące 15% wartości wszystkich towarów, a ich masa wynosi około 30%. Produkty z tej grupy są bardzo ważne dla podtrzymania płynności finansowej firmy i można je objąć okresowym systemem zamawiania.
Grupa C – czyli towary posiadające niewielką wartość materialną, które stanowią tylko 5% wartości wszystkich produktów, a ich masa jest duża i oscyluje w granicach 50%. Produkty z grupy C zamawiane są bardzo rzadko oraz nie mają strategicznego znaczenia dla przedsiębiorcy. W porównaniu z towarami z dwóch pozostałych grup można je mniej skrupulatnie kontrolować.
Jeżeli osoba prowadząca firmę chce w pełni wykorzystać możliwości, które daje stosowanie metody ABC, to powinna również skorzystać z dodatkowej klasyfikacji XYZ. Metoda ABC wraz z dodatkową klasyfikacją XYZ ma zadanie pomóc zidentyfikować następujące grupy towarów:
Grupa X – to towary zużywane regularnie. Wyróżnia je szybkie tempo zużywania i stałe zapotrzebowanie.
Grupa Y – to towary używane sezonowo, a zapotrzebowanie na nie jest trudniejsze do określenia.
Grupa Z – to towary o niskim tempie zużycia, nieregularnym zapotrzebowaniu, charakteryzujące się niską dokładnością prognozowania.

Metoda ABC – na czym polega?
Zastosowanie metody ABC wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy wszystkich produktów, a także przypisania ich do konkretnych grup. Przedsiębiorca może wprowadzić odpowiednie działania, które dostosowane będą do charakterystyki danej grupy tak, by koszty były jak najmniejsze, a zyski jak największe. Istotne jest, by analizę tego typu wykonywać regularnie na przykład co roku, by móc na bieżąco sprawdzać sytuację na rynku i dopasowywać do niej obraną strategię. Towary mogą zostać uporządkowane na przykład pod kątem wielkości wydań. Wtedy kalkulacja kosztów przy wykorzystaniu metody ABC może przebiegać następująco:
-posegregowanie towarów od największej wielkości wydań do najmniejszej.
-wyliczenie udziału procentowego oraz skumulowanego udziału procentowego.
-przyporządkowanie produktów do konkretnych grup na podstawie uzyskanych wcześniej danych

Metoda ABC – przykłady zastosowania
Metodę ABC można stosować nie tylko w przedsiębiorstwach, które zarządzają towarami, ponieważ ma ona wszechstronne zastosowanie. Dzięki niej można również sprawdzać zapotrzebowanie na poszczególne zlecenia, a także kontrolować sposób gospodarowania zużytymi materiałami, bądź w zarządzaniu czasem. Metoda ABC jest również doskonałym rozwiązaniem dla firm pragnących zoptymalizować procesy, które związane są z wykonywaniem pojedynczych czynności i zarządzaniem jakością. Dzięki analizie może się okazać, że niektóre mało ważne z punktu widzenia działalności firmy czynności generują duże problemy albo zabierają sporo czasu, więc ich eliminacja mogłaby znacznie usprawnić pracę w zakładzie.
Taka analiza przyda się także przy określaniu ilości czasu straconego w wyniku awarii maszyn. Dzięki temu przedsiębiorca może przeorganizować pracę w zakładzie tak, aby ułożyć efektywny program eksploatacji wybranych urządzeń. Systematyczne korzystanie z metody ABC umożliwi dostrzeżenie procesów, które do tej pory mogły pozostać niezauważone, a przez co powodowały obniżenie wydajności pracy albo wyników finansowych całego przedsiębiorstwa.

Polecane dla Ciebie

Nabycie samochodu na działalność gospodarczą – istotne informacje

Zaobserwować można, że właściciele firm coraz częściej decydują się na kupno auta na firmę. Jest to duże ułatwienie w transporcie oraz skuteczny sposób na optymalizację podatkową. Jednak wątpliwości mogą pojawić się podczas wyboru sposobu finansowania pojazdu. Istnieje kilka opcji: zakup samochodu firmowego za gotówkę, leasing albo zobowiązanie kredytowe. Zakup samochodu na firmę Zanim przedsiębiorca zdecyduje […]

Czytaj dalej

Pakiet ViDA – Wprowadzenie obowiązku e-fakturowania w całej Unii Europejskiej

Skrót ViDA czyli VAT in Digital Age mówi o VAT w epoce cyfrowej. Pakiet ten został wprowadzony 8 grudnia 2022 r. przez Komisję Europejską. Ma on na celu ustanowienie sprawnie działającego rynku wewnętrznego Unii w ramach podatku VAT. Polegać ma na obowiązkowym e-fakturowanie w UE. Główne założenia pakietu ViDA Jego głównym celem jest umożliwienie przedsiębiorstwom […]

Czytaj dalej

Badanie nowego rynku przed rozpoczęciem ekspansji

Ekspansja zagraniczna jest bardzo perspektywicznym kierunkiem dla przedsiębiorców, którzy pragną skalować swój biznes. Zwłaszcza ma to miejsce w sytuacji, jeśli na rodzimym rynku osiągnięto już bardzo dużo, a szanse na skalowanie przychodów są już ograniczone albo niemiarodajne w odniesieniu do przewidywanych zysków i strat. Przed rozwijaniem działalności w nowym kraju należy wybrać odpowiedni kierunek, czyli […]

Czytaj dalej