Odliczenie VAT a błędny numer NIP na fakturze: Czy to możliwe?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) podała w swoim wyjasnieniu, że nieprawidłowy numer NIP na fakturze nie uniemożliwia odliczenia naliczonego już podatku VAT. Spełnione muszą być pozostałe formalne warunki odliczenia: transakcja została prawidłowo udokumentowana oraz odzwierciedla rzeczywiste zdarzenie gospodarcze.

Faktura z błędnym numerem NIP a odliczenie VAT
Jako przykład opisywanej sytuacji można przytoczyć sprawę, w której wnioskodawca prowadząc działalność w Polsce jako oddział zagranicznej spółki, zajmował się realizacją robót budowlanych, szczególnie wznoszeniem budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych. Będąc czynnym podatnikiem VAT posiadał dwa numery NIP. Pierwszy numer używany był do celów podatku CIT i VAT. Natomiast drugiego używał do rozliczeń w charakterze płatnika PIT oraz składek ZUS. Na początku działalności oddziału doszło do błędu. Niektórzy kontrahenci, w tym firma leasingowa, stosowali nieprawidłowy numer NIP (ten przypisany do obowiązków płatnika PIT i ZUS) na wystawianych przez siebie fakturach. Niestety ten właśnie numer wpisała firma leasingowa w umowie leasingowej, a potem na swoich fakturach. Choć wnioskodawca wielokrotnie prosił firmę leasingową o zaktualizowanie numeru NIP na fakturach, tak by odpowiadał on numerowi przypisanemu do celów CIT i VAT, widocznemu na białej liście, tak się nie stało. W związku z zaistaniałą sytuacją do organu podatkowego zostało złożone zapytanie, czy wnioskodawca może odliczyć naliczony podatek VAT z tytułu otrzymywanych faktur z błędnym numerem NIP. Podatnik uważał, że jeżeli na fakturze zapisano błędny numer NIP, ale ukazuje ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze i oddział jako realnego nabywcę usługi leasingu, to powinien on móc skorzystać z odliczenia VAT.

Prawo do odliczenia podatku VAT
Dyrektor KIS odnosząc się do przepisów ustawy o VAT, wskazał, że błędny numer NIP na fakturze nie skreśla możliwości odliczenia VAT, jeżeli faktura odzwierciedla rzeczywiste zdarzenie gospodarcze i jest powiązana z czynnościami opodatkowanymi. Organ podatkowy zaznaczył, że najważniejsze jest to, aby podatnik był zarejestrowany w spisie czynnych podatników VAT, a nabyte towary oraz usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. KIS podaje możliwość skorygowania błędów w numerze NIP za pomocą noty korygującej. Wymaga to jednak akceptacji wystawcy faktury. Organ zaznaczył także, że istotne jest, aby na fakturze były podane dokładne dane nabywcy oraz sprzedawcy, a błędny numer NIP nie może wpływać na prawidłowość transakcji, jeśli dokumentuje rzeczywiste zdarzenie gospodarcze.

Można więc stwierdzić, że w sytuacji błędnego numeru NIP na fakturze wnioskodawca ma prawo do odliczenia z tych faktur podatku naliczonego związanego wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi, jeżeli na podstawie posiadanych faktur jest możliwa identyfikacja go jako nabywcy. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z przedmiotowych faktur opisane jest w art. 86 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem ograniczeń zawartych w art. 86a ustawy, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych wymienionych w art. 88 ustawy.

Polecane dla Ciebie

Nabycie samochodu na działalność gospodarczą – istotne informacje

Coraz więcej właścicieli firm decyduje się na kupno auta na firmę, co jest ułatwieniem w transporcie i sposobem na optymalizację podatkową. Wybór sposobu finansowania pojazdu wiąże się jednak z różnymi opcjami i wątpliwościami. Zakup samochodu na firmę Przed podjęciem decyzji o zakupie samochodu na firmę, warto rozważyć różne możliwości i cel użytkowania pojazdu. Istotne są […]

Czytaj dalej

Pakiet ViDA – Wprowadzenie obowiązku e-fakturowania w całej Unii Europejskiej

Skrót ViDA czyli VAT in Digital Age mówi o VAT w epoce cyfrowej. Pakiet ten został wprowadzony 8 grudnia 2022 r. przez Komisję Europejską. Ma on na celu ustanowienie sprawnie działającego rynku wewnętrznego Unii w ramach podatku VAT. Polegać ma na obowiązkowym e-fakturowanie w UE. Główne założenia pakietu ViDA Jego głównym celem jest umożliwienie przedsiębiorstwom […]

Czytaj dalej

Badanie nowego rynku przed rozpoczęciem ekspansji

Ekspansja zagraniczna jest bardzo perspektywicznym kierunkiem dla przedsiębiorców, którzy pragną skalować swój biznes. Zwłaszcza ma to miejsce w sytuacji, jeśli na rodzimym rynku osiągnięto już bardzo dużo, a szanse na skalowanie przychodów są już ograniczone albo niemiarodajne w odniesieniu do przewidywanych zysków i strat. Przed rozwijaniem działalności w nowym kraju należy wybrać odpowiedni kierunek, czyli […]

Czytaj dalej