Odliczenie VAT a błędny numer NIP na fakturze: Czy to możliwe?

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) podała w swoim wyjasnieniu, że nieprawidłowy numer NIP na fakturze nie uniemożliwia odliczenia naliczonego już podatku VAT. Spełnione muszą być pozostałe formalne warunki odliczenia: transakcja została prawidłowo udokumentowana oraz odzwierciedla rzeczywiste zdarzenie gospodarcze.

Faktura z błędnym numerem NIP a odliczenie VAT
Jako przykład opisywanej sytuacji można przytoczyć sprawę, w której wnioskodawca prowadząc działalność w Polsce jako oddział zagranicznej spółki, zajmował się realizacją robót budowlanych, szczególnie wznoszeniem budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych. Będąc czynnym podatnikiem VAT posiadał dwa numery NIP. Pierwszy numer używany był do celów podatku CIT i VAT. Natomiast drugiego używał do rozliczeń w charakterze płatnika PIT oraz składek ZUS. Na początku działalności oddziału doszło do błędu. Niektórzy kontrahenci, w tym firma leasingowa, stosowali nieprawidłowy numer NIP (ten przypisany do obowiązków płatnika PIT i ZUS) na wystawianych przez siebie fakturach. Niestety ten właśnie numer wpisała firma leasingowa w umowie leasingowej, a potem na swoich fakturach. Choć wnioskodawca wielokrotnie prosił firmę leasingową o zaktualizowanie numeru NIP na fakturach, tak by odpowiadał on numerowi przypisanemu do celów CIT i VAT, widocznemu na białej liście, tak się nie stało. W związku z zaistaniałą sytuacją do organu podatkowego zostało złożone zapytanie, czy wnioskodawca może odliczyć naliczony podatek VAT z tytułu otrzymywanych faktur z błędnym numerem NIP. Podatnik uważał, że jeżeli na fakturze zapisano błędny numer NIP, ale ukazuje ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze i oddział jako realnego nabywcę usługi leasingu, to powinien on móc skorzystać z odliczenia VAT.

Prawo do odliczenia podatku VAT
Dyrektor KIS odnosząc się do przepisów ustawy o VAT, wskazał, że błędny numer NIP na fakturze nie skreśla możliwości odliczenia VAT, jeżeli faktura odzwierciedla rzeczywiste zdarzenie gospodarcze i jest powiązana z czynnościami opodatkowanymi. Organ podatkowy zaznaczył, że najważniejsze jest to, aby podatnik był zarejestrowany w spisie czynnych podatników VAT, a nabyte towary oraz usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. KIS podaje możliwość skorygowania błędów w numerze NIP za pomocą noty korygującej. Wymaga to jednak akceptacji wystawcy faktury. Organ zaznaczył także, że istotne jest, aby na fakturze były podane dokładne dane nabywcy oraz sprzedawcy, a błędny numer NIP nie może wpływać na prawidłowość transakcji, jeśli dokumentuje rzeczywiste zdarzenie gospodarcze.

Można więc stwierdzić, że w sytuacji błędnego numeru NIP na fakturze wnioskodawca ma prawo do odliczenia z tych faktur podatku naliczonego związanego wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi, jeżeli na podstawie posiadanych faktur jest możliwa identyfikacja go jako nabywcy. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z przedmiotowych faktur opisane jest w art. 86 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem ograniczeń zawartych w art. 86a ustawy, pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych wymienionych w art. 88 ustawy.

Polecane dla Ciebie

Faktoring a zrównoważony rozwój biznesu.

Niewątpliwie stabilność finansową firmy można zaliczyć do fundamentu rozwoju każdego przedsiębiorstwa niezależnie od zmieniającej się koniunktury na rynkach. Istnieją narzędzia stymulujące rozwój przedsiębiorstw, sprzyjając zachowaniu przez nie płynności. Jednym z nich jest faktoring. Warto wiedzieć, jak dzięki niemu można poprawić stabilność finansową firmy oraz znać jego wpływ na aspekty ESG w przedsiębiorstwie. Rodzaje faktoringu Faktoring […]

Czytaj dalej

Co musisz wiedzieć o OC przewoźnika drogowego?

Przewoźnik podejmujący się na zlecenie klienta przewozu towaru musi wziąć za niego pełną odpowiedzialność. Niektórzy decydują się na wykupienie odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej chroniącej przewoźnika w sytuacji pojawienia się nieprzewidzianych okoliczności typu uszkodzenia ładunku itp. Odpowiedzialność za ładunek Przewoźnik drogowy gwarantuje klientom przede wszystkim dostarczenie ładunku w stanie nienaruszonym, ale również wykonanie tej usługi w określonym […]

Czytaj dalej

Puste faktury – co to jest?

Osoby prowadzące biznes korzystają czasami z możliwości wystawienia pustych faktur, czyli inaczej faktur fikcyjnych. Motywy, które kierują przedsiębiorcami bywają różne. Najczęstszym powodem ich wystawiania jest próba zmniejszenia wysokości podatku dochodowego przedsiębiorcy. Czym są puste faktury? Pusta faktura jest podobnie jak tradycyjna faktura dokumentem księgowym. Różnica jednak polega na tym, że nie odzwierciedla ona realnej sytuacji. […]

Czytaj dalej