Prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę niepełnoletnią

Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą prowadzić działalność gospodarczą, jednak zgodę na to musi wyrazić rodzic lub opiekun prawny.

Nastolatek może prowadzić firmę, choć w praktyce bywa to utrudnione, ale jest możliwe. Przepisy mówią bowiem, że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą i posiadająca zdolność prawną. A zdolność prawną nabywa się w chwili urodzenia.

Jednak, by prowadzić firmę trzeba posiadać nie tylko zdolność prawną, ale także zdolność do czynności prawnych. Uzyskuje się ją dopiero w momencie ukończenia 18 roku życia.

Nastolatkowie między 13 a 17 rokiem życia posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W takiej sytuacji czynności związane z założeniem i prowadzeniem działalności przez taką osobę wymagają za każdym razem zgody rodzica. Niepełnoletni, zakładający firmę, będzie figurować w oficjalnych rejestrach pod swoim własnym nazwiskiem. Jednak przykładowo umowy z kontrahentami będzie musiał podpisywać za niego rodzic.

Osoba niepełnoletnia a działalność nierejestrowana

Nastolatkowie, gdy ukończą 13 rok życia mogą prowadzić także działalność nierejestrowaną. Trzeba jednak pamiętać, że miesięczne przychody takiej osoby nie mogą przekroczyć 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia. W tym roku limit ten wynosi 1505 zł.

Ponadto w dalszym ciągu nastolatek będzie musiał mieć zgodę ustawowego przedstawiciela (rodzica lub opiekuna), by móc zaciągać zobowiązania, zawierać umowy z kontrahentami czy sprzedawać towary, bądź usługi. Niepełnoletni sam może jednak dysponować dochodami osiągniętymi z działalności nierejestrowanej.

Zdolność do czynności prawnych przez małżeństwo

Przepisy o działalności gospodarczej dla niepełnoletnich posiadają pewien wyjątek. Własną firmę może założyć kobieta, która nie ukończyła 18 roku życia, jeżeli posiada sądowe orzeczenie o pełnoletności.
Takie orzeczenie może uzyskać, jeśli kobieta ukończyła co najmniej 16 lat i otrzymała zgodę na zawarcie małżeństwa. Kodeks cywilny podaje, że osoba niepełnoletnia może uzyskać pełnoletność przez zawarcie małżeństwa. W tym także momencie zyskuje pełną zdolność do czynności prawnych.

W sytuacji, gdyby kobieta uzyskała rozwód zanim ukończy 18 lat, jej zdolność do wykonywania czynności prawnych nie ustaje.

Polecane dla Ciebie

Faktoring a zrównoważony rozwój biznesu.

Niewątpliwie stabilność finansową firmy można zaliczyć do fundamentu rozwoju każdego przedsiębiorstwa niezależnie od zmieniającej się koniunktury na rynkach. Istnieją narzędzia stymulujące rozwój przedsiębiorstw, sprzyjając zachowaniu przez nie płynności. Jednym z nich jest faktoring. Warto wiedzieć, jak dzięki niemu można poprawić stabilność finansową firmy oraz znać jego wpływ na aspekty ESG w przedsiębiorstwie. Rodzaje faktoringu Faktoring […]

Czytaj dalej

Co musisz wiedzieć o OC przewoźnika drogowego?

Przewoźnik podejmujący się na zlecenie klienta przewozu towaru musi wziąć za niego pełną odpowiedzialność. Niektórzy decydują się na wykupienie odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej chroniącej przewoźnika w sytuacji pojawienia się nieprzewidzianych okoliczności typu uszkodzenia ładunku itp. Odpowiedzialność za ładunek Przewoźnik drogowy gwarantuje klientom przede wszystkim dostarczenie ładunku w stanie nienaruszonym, ale również wykonanie tej usługi w określonym […]

Czytaj dalej

Puste faktury – co to jest?

Osoby prowadzące biznes korzystają czasami z możliwości wystawienia pustych faktur, czyli inaczej faktur fikcyjnych. Motywy, które kierują przedsiębiorcami bywają różne. Najczęstszym powodem ich wystawiania jest próba zmniejszenia wysokości podatku dochodowego przedsiębiorcy. Czym są puste faktury? Pusta faktura jest podobnie jak tradycyjna faktura dokumentem księgowym. Różnica jednak polega na tym, że nie odzwierciedla ona realnej sytuacji. […]

Czytaj dalej