Rentowność przedsiębiorstwa: Jak ją policzyć i jak ją zrozumieć

Rentowność firmy to jeden z parametrów umożliwiających określenie, czy biznes jest dochodowy, czyli czy widoczna jest nadwyżka przychodów nad poniesionymi kosztami. Jest ona ważniejsza od tego, czy przedsiębiorstwo przynosi znaczne przychody. Pojęcie to bowiem odnosi się do osiągania nie przychodów, lecz zysków.

Jak obliczyć rentowność firmy?
Żeby sprawdzić rentowność firmy można skorzystać z 4 rodzajów wskaźników:
– wskaźnika rentowności sprzedaży (ROS),
– wskaźnika rentowności aktywów (ROA),
– wskaźnika rentowności kapitałów własnych (ROE),
– wskaźnika rentowności inwestycji (ROI).

Co można wyczytać ze wskaźników rentowności?
Ogólna zasada wskazuje prawdę, że im wyższe wskaźniki rentowności, tym lepiej. Ale w odniesieniu do wskaźników finansowych same liczby niewiele znaczą. Należy je porównać przykładowo ze wskaźnikami innych przedsiębiorstw w tej samej branży lub ze średnimi wskaźnikami dla danej gałęzi gospodarczej.
Dobrze jest także porównywać bieżące wskaźniki rentowności firmy z tymi z wcześniejszych okresów, a także ze wskaźnikami wynikającymi z planu finansowego. Wtedy spadek wartości wskaźnika rentowności w odniesieniu do wartości porównywanej wskazuje na to, że w celu osiągnięcia określonego zysku należy wprowadzić zmiany mające na celu zwiększenie przychodów, bądź obniżenie kosztów.

Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS)
Wskaźnik rentowności sprzedaży (ang. Return on Sale, ROS) bywa nazwany również wskaźnikiem rentowności handlowej. Umożliwia on określenie, jaki uśredniony zysk będzie możliwy do uzyskania z jednej jednostki przychodu ze sprzedaży.
Na rentowność sprzedaży można spojrzeć zarówno globalnie, odnosząc się do całości przychodów generowanych przez firmę, a także analizować ją bardziej szczegółowo w odniesieniu do poszczególnych klientów, segmentów rynku, swoich projektów i zleceń lub kategorii produktów. Obliczenie wskaźnika rentowności sprzedaży dla takich obszarów pomoże w określeniu, czy ten rynek jest opłacalny, bądź czy realizacja konkretnego zlecenie przynosi zakładane zyski.
Nie istnieje jeden wskaźnik rentowności sprzedaży, który można by określić jako dobry. Najważniejsze jest jednak to, jakiego rodzaju produkty są sprzedawane, jak długo się je produkuje i jak szybko można je sprzedać.

Czym jest próg rentowności?
Podczas analizy rentowności sprzedaży dobrze jest znać próg rentowności (ang. Break Even Point, BEP). Jest to parametr określający punkt graniczny czyli wielkość sprzedaży, przy której przychody i koszty prowadzenia działalności są takie same. W takiej sytuacji firma nie przynosi ani strat, ani zysków, a jej wynik finansowy jest równy zeru. Wyliczenie progu rentowności umożliwia określić:
– jak dużo trzeba sprzedać produktów/usług, aby pokryć całkowite koszty przedsiębiorstwa,
– jak bardzo należy zwiększyć sprzedaż, żeby osiągnąć zaplanowany wzrost zysku,
– jaka powinna być wielkość i struktura kosztów własnych,
– jaka powinna być cena sprzedawanych produktów/usług.

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)
Wskaźnik rentowności aktywów (ang. Return on Assets, ROA) bywa określany także wskaźnikiem rentowności ekonomicznej albo wskaźnikiem rentowności majątku. Umożliwia on właściwą ocenę zdolności aktywów firmy do generowania zysków. Wyższa wartość ROA wskazuje na stabilniejszą sytuację finansową firmy. Wyliczając ten wskaźnik można zobaczyć, jak przedsiębiorstwo radzi sobie z osiąganiem zysków, a także korzystaniem ze swoich zasobów (maszyn, środków transportu, nieruchomości czy wartości niematerialnych i prawnych). Warto wiedzieć, że parametr ten biorą pod uwagę banki w czasie analizowania wniosków o kredyt czy pożyczkę. Wysoka rentowność ekonomiczna wskazuje na dobrą kondycję finansową firmy.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ang. Return on Equity, ROE) lub inaczej rentowność finansowa firmy podaje, jaki zysk przypada na jednostkę kapitału własnego. Umożliwia on ocenę, czy kapitał zainwestowany w dane przedsiębiorstwo przynosi zyski. Gdy znana jest rentowność kapitału firmy, można ocenić, czy warto było zainwestować w dany biznes. Najlepiej gdyby wskaźnik rentowności kapitału własnego był wyższy od stopy inflacji. Można uznać, że rentowność kapitału jest wystarczająco duża, gdy przewyższa oprocentowanie lokat lub obligacji skarbowych.
Dobrym sposobem na zwiększenie wskaźnika ROE jest wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania oraz skorzystanie z pozytywnego efektu dźwigni finansowej.

Wskaźnik rentowności inwestycji (ROI)
Wskaźnik rentowności inwestycji (ang. Return on Investment, ROI) zwie się również wskaźnikiem zwrotu z inwestycji. Jego wyliczenie umożliwia ocenę rentowności danej inwestycji. Porównanie wielkości spodziewanego zysku z bieżącymi nakładami może pomóc w decyzji o zaangażowaniu środków w dany projekt. Wskaźnik ten często używa się do oceny efektywność działań marketingowych, a także opłacalności korzystania z reklam.

Polecane dla Ciebie

Kluczowe kroki do sukcesu w planowaniu i realizacji

Wybór między pilnym a ważnym Przez całe życie nieustannie musimy wybierać pomiędzy rzeczami pilnymi a ważnymi. Często te pilne w perspektywie czasu nie mają jednak większego znaczenia i nie wnoszą zbyt dużo do życia. Rzeczy ważne natomiast w tej samej chwili nie przypominają, żeby się nimi zająć, ale skutki tego odczuje się po jakimś czasie. […]

Czytaj dalej

Ulga na złe długi – jakie są zasady i kto może z niej skorzystać?

Temat niezapłaconych faktur w odniesieniu do kwestii podatków interesuje głównie przedsiębiorców. W sytuacji podbramkowej każdy szuka jak najlepszego wyjścia – podatnicy VAT mogą uzyskać tzw. ulgę na złe długi. Bez tego wiele firm mogłoby utracić płynność finansową, która jest niezwykle ważna w prowadzeniu firmy i zarządzaniu budżetem. Warto wiedzieć, że istnieje sposób na rozliczenie podatku […]

Czytaj dalej

Jak zdobyć potrzebny towar, gdy brakuje pieniędzy na zakupy?

W dzisiejszym świecie zakupy robi się niemal każdego dnia. Ale co zrobić w sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba zakupu konkretnego produktu, a nie mamy na to środków? Może to spotkać również firmy, które nie zawsze posiadają płynność finansową. Na szczęście istnieją rozwiązania satysfakcjonujące dla wszystkich stron. Z punktu widzenia konsumenta Osoba prywatna pragnąca zakupić jakiś produkt, […]

Czytaj dalej