Ulga na złe długi – jakie są zasady i kto może z niej skorzystać?

Temat niezapłaconych faktur w odniesieniu do kwestii podatków interesuje głównie przedsiębiorców. W sytuacji podbramkowej każdy szuka jak najlepszego wyjścia – podatnicy VAT mogą uzyskać tzw. ulgę na złe długi. Bez tego wiele firm mogłoby utracić płynność finansową, która jest niezwykle ważna w prowadzeniu firmy i zarządzaniu budżetem. Warto wiedzieć, że istnieje sposób na rozliczenie podatku z niezapłaconych faktur.

Czym jest ulga na złe długi?
Gdy nie wiesz jak odzyskać podatek od faktur przychodowych jeszcze niezapłaconych, to warto poznać szczegóły opcji, jaką jest ulga na złe długi. Ulga ta jest skierowana głównie do podatników VAT, jednak wkrótce będzie dotyczyła także PIT i CIT. Stwarza ona możliwość odzyskania należnego podatku, który właściciel firmy wcześniej uiścił do urzędu skarbowego.
Obowiązek podatkowy może być nałożony na przedsiębiorcę już w czasie wystawienia faktury. Dalsze losy dokumentu – czyli fakt opłacenia jej przez klienta, czy też nie – najczęściej schodzą na dalszy plan. Jednak co w sytuacji, gdy przedsiębiorcy nigdy się nie doczekają opłaty?
Niektórzy zaczynają przychylniej patrzeć na alternatywne sposoby finansowania jak faktoring czyli przyspieszenie otrzymania środków za faktury z odroczonym terminem płatności. Jeżeli po upływie 90 dni od daty płatności zawartej w umowie z kontrahentem, opłaty nadal nie ma, można ubiegania się o zwrot zapłaconego wcześniej podatku.

Warunki ulgi na złe długi
O warunkach mówi art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z zapisami podatnik ma możliwość skorygowania podstawy opodatkowania, a także samego podatku. Podatnik, który chce skorzystać z ulgi musi spełnić trzy najważniejsze warunki:
1. Dostawa towaru lub realizacja usługi koniecznie musi być wykonywana na rzecz podatnika VAT (czynnego) nie będącego w momencie upadłości czy też likwidacji.
2. Oba podmioty muszą być czynnymi podatnikami VAT.
3. Od wystawienia nieopłaconej faktury nie upłynęło więcej niż dwa lata.

Uprawdopodobnienie nieściągalności – o co chodzi?
Określenie to odnosi się do wierzytelności nieuregulowanej w ciągu 90 dni od upływu jej terminu. Prawo nie zostawia innych możliwości na początku transakcji, przez co przedsiębiorcy są zmuszeni do opłacania podatków od faktur, bez względu na to, czy zostały już one opłacone, czy też nie. Gdy mija 90 dni jest to właściwy moment na wszczęcie procedury odzyskiwania podatków. Wiąże się to z wierzytelnościami, których nieściągalność się uprawdopodobniła. Korekta może być zastosowana do części lub do całej wierzytelności nieuregulowanej.

Ulga na złe długi a korekta deklaracji
By móc skorzystać z ulgi na złe długi konieczna jest korekta deklaracji czyli poprawienie deklaracji za okres, w którym tę wierzytelność uznano za uprawdopodobnioną. Korekty można dokonać uzupełniając plik JPK_V7. Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy wykonanie korekty nadal jest możliwe. Nawet jeśli faktura została opłacona częściowo to jest to możliwe, ale w odniesieniu do wciąż nieuregulowanej części.

Wpływ korekty VAT na podatek dochodowy
Gdy przedsiębiorca dokona korekty VAT związanej z ulgą na złe długi, musi liczyć się z tym, że zmieni się wysokość jego podatku dochodowego. W takiej sytuacji konieczne jest również zmniejszenie podstawy opodatkowania.

Ulga na złe długi a opłacenie faktury
Czasem bywa tak, że przedsiębiorca skorzystał z ulgi na złe długi, a wierzytelność została uregulowana. W takiej sytuacji należy zwiększyć podstawę opodatkowania oraz wykazać kolejny raz VAT należny od transakcji objętej ulgą.

Przyspieszenie płatności za faktury
Jednak sama ulga często nie wystarczy przedsiębiorcom borykającym się z nierzetelnymi kontrahentami. Zwłaszcza w przypadku, gdy firmie potrzeba natychmiastowego finansowania. Z tego powodu faktoring notuje takie wzrosty. Faktor nie tylko przyspiesza płatność, lecz także weryfikuje płatników również pod kątem ich wypłacalności. Głównym motywatorem przedsiębiorców w celu polepszenia płynności finansowej jest dalszy rozwój firmy. Ale bywają przypadki, w których natychmiastowe finansowanie wynika z innych potrzeb.

Windykacja kontra ulga na złe długi
W sytuacji korzystania ulgi na złe długi przedsiębiorca nie ma obowiązku przeprowadzania windykacji. Jednak zmienia się to w przypadku sprzedaży wierzytelności firmie windykacyjnej. Wtedy nie ma możliwości skorzystania z ulgi na złe długi. Natomiast w następstwie umowy faktoringu następuje zmiana wierzyciela. Wierzytelności przeniesione na faktora nie pomniejszają podstawy opodatkowania VAT faktoranta w ramach ulgi na złe długi. Warto zaznaczyć, że umowa faktoringu nie jest zdefiniowana w polskich przepisach czyli jest traktowana jako „umowa nienazwana”.

Polecane dla Ciebie

Jak prawidłowo określić datę wykonania usługi na fakturze?

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej bardzo częstą czynnością jest wystawianie faktur. Przychód uzyskujemy w dniu, w którym wydajemy rzeczy, wykonana zostaje dana usługa w całości albo choćby częściowo. Trzeba jednak pamiętać, żeby data była maksymalnie równoznaczna z dniem, gdy wystawiono fakturę bądź opłacono należność. Mówi o tym art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od […]

Czytaj dalej

Odstąpienie od umowy – definicja i uprawnienia stron

Bardzo często korzystamy z możliwości zamawiania produktów w sklepach internetowych, zawieramy umowy o dostarczanie treści cyfrowych albo o świadczenie usług w celu dokonania naprawy jakiegoś sprzętu. Warto wtedy znać swoje prawa, a jednym z nich jest prawo do odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy i jego skutki prawne Odstąpienie od umowy zdefiniowane jest jako oświadczenie […]

Czytaj dalej

NDA – Umowa o zachowaniu poufności: Jakie elementy powinna zawierać?

W czasie podejmowania nowej współpracy przedsiębiorcy często zawierają klauzulę określającą obowiązki stron względem przekazywania informacji poufnych. Takie rozwiązanie zabezpiecza firmę przed utratą swoich strategii, bazy klientów i kontrahentów, planów finansowych, informacji handlowych, produktowych czy usługowych. Czym jest umowa NDA? Umowa NDA (Non-Disclosure Agreement), nazywana także umową o zachowaniu poufności albo umową poufności, jest prawnym dokumentem […]

Czytaj dalej