Zeznanie podatkowe jednoosobowej działalności gospodarczej

Gdy prowadzisz działalność gospodarczą pamiętasz o wielu obowiązkach, które jako właściciel musisz dopełnić. Jednym z nich jest wypełnienie rocznych zeznań podatkowych. Każda osoba, która prowadzi działalność gospodarczą składa roczne zeznanie podatkowe uzależnione od wybranego sposobu opodatkowania. Najpopularniejszymi zeznaniami podatkowymi są: PIT-36, PIT-36L, PIT-28 i PIT-16A.

Zeznanie podatkowe PIT-36

Osoby prowadzące działalność gospodarczą najczęściej wybierają zeznanie podatkowe PIT-36. Przy wyborze sposobu opodatkowania na zasadach ogólnych, czyli przy dochodach do kwoty 85.528,00 zł dochody będą opodatkowane 18% podatkiem, a powyżej tej kwoty 32% podatkiem. W takiej sytuacji po zakończonym roku podatkowym należy złożyć w Urzędzie Skarbowym PIT-36. Trzeba to zrobić do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. PIT-36 i PIT-37 są do siebie podobne. Różnica polega na tym, że musisz do niego dołączyć załącznik PIT-B, wykazujący przychód, a także koszty swojej działalności gospodarczej. Wartości te będą przeniesione do tabeli w PIT-36. Ważne jest to, iż to Ty jako podatnik musisz wykazać wpłacone przez siebie zaliczki na podatek dochodowy w ciągu całego roku podatkowego, z podziałem na miesiące albo kwartały (w zależności od tego, czy zaliczki były opłacane kwartalnie, czy miesięcznie).
W PIT-36 oprócz dochodów z działalności gospodarczej wykazać należy także pozostałe swoje dochody. Przykładowo prowadząc działalność gospodarczą i pracując „na etacie” dochody z etatu także muszą być wykazane na jednym zeznaniu podatkowym – PIT-36. Na tym samym zeznaniu podatkowym także wykazać także np. zasiłek z ZUS-u. Wszystkie dochody mają znaleźć się na jednym zeznaniu – PIT-36.
Przy rozliczaniu się na zasadach ogólnych w PIT-36 można także dokonać odliczeń od podatku, np. korzystać z ulgi prorodzinnej albo rozliczyć się z małżonkiem.

Zeznanie podatkowe PIT-36L

PIT-36L składają podatnicy, którzy wybrali podatek liniowy. Przy wyborze tego zeznania podatkowego, w którym opodatkowujesz swoje dochody 19% podatkiem musisz pamiętać o terminie do końca kwietnia następnego roku podatkowego. Tak jak przy PIT-36 tak i do PIT-36L trzeba dołączyć PIT-B oraz wykazać wpłacone zaliczki na podatek dochodowy w ciągu całego roku podatkowego.
Czym więc różni się PIT-36 i PIT-36L? Na zeznaniu podatkowym PIT-36L nie można rozliczyć się z małżonkiem, skorzystać z żadnych ulg, czy wykazać innych dochodów. Na PIT-36L mają znaleźć się tylko i wyłącznie twoje dochody z działalności gospodarczej. Jeżeli w danym roku podatkowym miałeś jeszcze inne przychody to należy odpowiednio do nich wypełnić również inne zeznania podatkowe.

Zeznanie podatkowe PIT-28

Z PIT-28 korzystają osoby korzystające z opodatkowania swojej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zeznanie to trzeba złożyć w Urzędzie Skarbowym do końca stycznia następnego roku podatkowego. Na zeznaniu tym nie można uwzględnić ulgi prorodzinnej albo rozliczyć się z małżonkiem. Tak jak w PIT-36L wykazane mają być tylko przychody z twojej działalności gospodarczej. Nie można zapomnieć o dołączeniu PIT-B.

Zeznanie podatkowe PIT-16A

Z tego zeznania podatkowego korzystają osoby, które swoje przychody opodatkowują kartą podatkową. Jest to bardzo prosty sposób opodatkowania, jednak nie wszyscy mogą z niego skorzystać. PIT-16A należy złożyć do końca stycznia kolejnego roku podatkowego. W deklaracji tej wykazane mają być tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone i odliczone od wysokości kwoty karty podatkowej z podziałem na konkretne miesiące w danym roku podatkowym.
Warto nadmienić, że w karcie podatkowej stawka podatku jest z góry znana i zależna od liczby ludności w miejscowości, w której prowadzisz swoją działalność gospodarczą, od ilości zatrudnionych osób, a także od tego, co jest profilem naszej działalności. Wysokość uzyskanych przychodów i kosztów nie ma znaczenia. Od wysokości podatku można odliczyć składkę zdrowotną. Z tego powodu w PIT-16A wykazywane są tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wybierając rodzaj zeznania podatkowego trzeba wiedzieć, jaka forma opodatkowania była wybrana w czasie zakładania działalności i dopasować do niej prawidłowy formularz. We wszystkich rodzajach zeznań podatkowych poza PIT-16A masz możliwość przekazania 1% swojego podatku na wybrany przez siebie cel. Warto przypomnieć, że PIT-16A i PIT-28 trzeba przekazać do Urzędu Skarbowego do końca stycznia kolejnego roku podatkowego, a zeznania PIT-36 i PIT-36L do końca kwietnia.

Polecane dla Ciebie

Co robić w przypadku braku kontaktu z niepłacącym klientem?

Skuteczna komunikacja jest podstawą nie tylko wewnątrz firmy, ale także pomaga w kontaktach biznesowych z klientami. Jednak czasem okazuje się, że ta dobra komunikacja kończy się z chwilą upływu terminu płatności faktury. Przykra rzeczywistość, która wcale nie musi mieć miejsca. Gdy termin spłaty zadłużenia minął, a my nie mamy pieniędzy, kontaktujemy się z dłużnikiem i […]

Czytaj dalej

5 porad biznesowych, których nie powinieneś słuchać!

Prowadząc własny biznes bardzo często można spotkać się z „dobrymi radami”. Mogę one brzmieć: – gdy będziesz ciężko pracował, wtedy wszystko zależy od Ciebie – cięższa praca daje lepsze wyniki – grunt to mieć pasję – musisz być sobą – im więcej klientów, tym lepiej dla ciebie – bądź kimś wyjątkowym – zrób wokół siebie […]

Czytaj dalej

Jak walczyć z nadmiernymi kosztami oraz dłużnikami?

Własny biznes dla wielu jest sposobem na wolność osobistą oraz zdobycie finansów. Dzięki niemu mamy możliwość decydować o sobie, układać swój kalendarz dni pracy i urlopu, wybierać sobie współpracowników czy podejmować, bądź odrzucać związane z biznesem obowiązki. Jednak oprócz pozytywnych stron biznes ma swoje ryzyka i zagrożenia. Do nich należą nadmierne koszty i niesolidni dłużnicy. […]

Czytaj dalej