Zeznanie podatkowe jednoosobowej działalności gospodarczej

Gdy prowadzisz działalność gospodarczą pamiętasz o wielu obowiązkach, które jako właściciel musisz dopełnić. Jednym z nich jest wypełnienie rocznych zeznań podatkowych. Każda osoba, która prowadzi działalność gospodarczą składa roczne zeznanie podatkowe uzależnione od wybranego sposobu opodatkowania. Najpopularniejszymi zeznaniami podatkowymi są: PIT-36, PIT-36L, PIT-28 i PIT-16A.

Zeznanie podatkowe PIT-36

Osoby prowadzące działalność gospodarczą najczęściej wybierają zeznanie podatkowe PIT-36. Przy wyborze sposobu opodatkowania na zasadach ogólnych, czyli przy dochodach do kwoty 85.528,00 zł dochody będą opodatkowane 18% podatkiem, a powyżej tej kwoty 32% podatkiem. W takiej sytuacji po zakończonym roku podatkowym należy złożyć w Urzędzie Skarbowym PIT-36. Trzeba to zrobić do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. PIT-36 i PIT-37 są do siebie podobne. Różnica polega na tym, że musisz do niego dołączyć załącznik PIT-B, wykazujący przychód, a także koszty swojej działalności gospodarczej. Wartości te będą przeniesione do tabeli w PIT-36. Ważne jest to, iż to Ty jako podatnik musisz wykazać wpłacone przez siebie zaliczki na podatek dochodowy w ciągu całego roku podatkowego, z podziałem na miesiące albo kwartały (w zależności od tego, czy zaliczki były opłacane kwartalnie, czy miesięcznie).
W PIT-36 oprócz dochodów z działalności gospodarczej wykazać należy także pozostałe swoje dochody. Przykładowo prowadząc działalność gospodarczą i pracując „na etacie” dochody z etatu także muszą być wykazane na jednym zeznaniu podatkowym – PIT-36. Na tym samym zeznaniu podatkowym także wykazać także np. zasiłek z ZUS-u. Wszystkie dochody mają znaleźć się na jednym zeznaniu – PIT-36.
Przy rozliczaniu się na zasadach ogólnych w PIT-36 można także dokonać odliczeń od podatku, np. korzystać z ulgi prorodzinnej albo rozliczyć się z małżonkiem.

Zeznanie podatkowe PIT-36L

PIT-36L składają podatnicy, którzy wybrali podatek liniowy. Przy wyborze tego zeznania podatkowego, w którym opodatkowujesz swoje dochody 19% podatkiem musisz pamiętać o terminie do końca kwietnia następnego roku podatkowego. Tak jak przy PIT-36 tak i do PIT-36L trzeba dołączyć PIT-B oraz wykazać wpłacone zaliczki na podatek dochodowy w ciągu całego roku podatkowego.
Czym więc różni się PIT-36 i PIT-36L? Na zeznaniu podatkowym PIT-36L nie można rozliczyć się z małżonkiem, skorzystać z żadnych ulg, czy wykazać innych dochodów. Na PIT-36L mają znaleźć się tylko i wyłącznie twoje dochody z działalności gospodarczej. Jeżeli w danym roku podatkowym miałeś jeszcze inne przychody to należy odpowiednio do nich wypełnić również inne zeznania podatkowe.

Zeznanie podatkowe PIT-28

Z PIT-28 korzystają osoby korzystające z opodatkowania swojej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zeznanie to trzeba złożyć w Urzędzie Skarbowym do końca stycznia następnego roku podatkowego. Na zeznaniu tym nie można uwzględnić ulgi prorodzinnej albo rozliczyć się z małżonkiem. Tak jak w PIT-36L wykazane mają być tylko przychody z twojej działalności gospodarczej. Nie można zapomnieć o dołączeniu PIT-B.

Zeznanie podatkowe PIT-16A

Z tego zeznania podatkowego korzystają osoby, które swoje przychody opodatkowują kartą podatkową. Jest to bardzo prosty sposób opodatkowania, jednak nie wszyscy mogą z niego skorzystać. PIT-16A należy złożyć do końca stycznia kolejnego roku podatkowego. W deklaracji tej wykazane mają być tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone i odliczone od wysokości kwoty karty podatkowej z podziałem na konkretne miesiące w danym roku podatkowym.
Warto nadmienić, że w karcie podatkowej stawka podatku jest z góry znana i zależna od liczby ludności w miejscowości, w której prowadzisz swoją działalność gospodarczą, od ilości zatrudnionych osób, a także od tego, co jest profilem naszej działalności. Wysokość uzyskanych przychodów i kosztów nie ma znaczenia. Od wysokości podatku można odliczyć składkę zdrowotną. Z tego powodu w PIT-16A wykazywane są tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wybierając rodzaj zeznania podatkowego trzeba wiedzieć, jaka forma opodatkowania była wybrana w czasie zakładania działalności i dopasować do niej prawidłowy formularz. We wszystkich rodzajach zeznań podatkowych poza PIT-16A masz możliwość przekazania 1% swojego podatku na wybrany przez siebie cel. Warto przypomnieć, że PIT-16A i PIT-28 trzeba przekazać do Urzędu Skarbowego do końca stycznia kolejnego roku podatkowego, a zeznania PIT-36 i PIT-36L do końca kwietnia.

Polecane dla Ciebie

Działalność gospodarcza w mieszkaniu – krok po kroku

W ostatnich latach bardzo dużą popularnością cieszyły się tzw. „wolne” zawody, które nie wymagają od zatrudnionych codziennej obecności w biurze. Z tego właśnie powodu coraz więcej osób podjęło decyzję o założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej i pracy w domowym zaciszu. Taka forma prowadzenia biznesu eliminuje przecież przede wszystkim wysokie koszty, które generuje wynajęcie oraz utrzymanie przestrzeni […]

Czytaj dalej

Jak ustalić numer PKD? (najważniejsze informacje)

Skrót PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) dobrze znają przedsiębiorcy. Jest to systematyczne zestawienie różnych rodzajów działalności gospodarczej, które wykonują dane podmioty działające na rynku. Klasyfikacja PKD jest bardzo ważna dla osób prowadzących działalność gospodarczą – szczególnie przy zakładaniu firmy i na samym początku swojej biznesowej drogi, gdy trzeba ustalić odpowiedni numer PKD pod swój rodzaj działalności. […]

Czytaj dalej

Wymówki, które słyszą przedsiębiorcy, gdy kontrahent unika płatności.

Niestety naprawdę wielu przedsiębiorców często miewa problemy z odzyskaniem należności od swojego klienta. Dłużnicy notorycznie spóźniający się z płatnościami potrafią wymyśleć szereg wymówek czy argumentów na swoje usprawiedliwienie. Co robić w takiej sytuacji? Oto kilka najczęściej słyszanych wymówek od dłużników. Czekam na przelew od mojego dłużnika, który też mi jeszcze nie zapłacił. Niewątpliwie bywają sytuację, […]

Czytaj dalej