Faktoring a zrównoważony rozwój biznesu.

Niewątpliwie stabilność finansową firmy można zaliczyć do fundamentu rozwoju każdego przedsiębiorstwa niezależnie od zmieniającej się koniunktury na rynkach. Istnieją narzędzia stymulujące rozwój przedsiębiorstw, sprzyjając zachowaniu przez nie płynności. Jednym z nich jest faktoring. Warto wiedzieć, jak dzięki niemu można poprawić stabilność finansową firmy oraz znać jego wpływ na aspekty ESG w przedsiębiorstwie.

Rodzaje faktoringu
Faktoring jest formą finansowania działalności gospodarczej, która polega na sprzedaży zobowiązań z tytułu dostaw towarów lub usług. Faktorem staje się firma świadcząca usługi faktoringowe, która wykupuje faktury od przedsiębiorcy. Wyróżnić można dwa główne rodzaje faktoringu:
– pełny czyli faktoring właściwy – faktor przejmuje całą odpowiedzialność za wykupioną należność. Oznacza to, że faktorant, będąc przedsiębiorcą sprzedaje wierzytelności nie ponosząc ryzyka niewypłacalności dłużnika.
– niepełny czyli faktoring z regresem – faktor nie przejmuje pełnej odpowiedzialności za wykupioną należność. Wtedy to faktorant w sytuacji niewypłacalności dłużnika może ponieść część lub całość strat.

Faktoring w Polsce
Rynek faktoringu zaliczyć trzeba do jednego z najdynamiczniej rozwijających się rynków produktów finansowych w Polsce. W 2022 roku jego wartość wzrosła aż o 27% w porównaniu z rokiem wcześniejszym i wyniosła 460,6 miliardów złotych.
Taki wzrost rynku faktoringu w Polsce uzależniony jest od wielu czynników:
– rozwoju gospodarczego, prowadzącego do wzrostu obrotów handlowych oraz tworzenia nowych firm,
– zwiększenia konkurencyjności w wielu branżach, skutkujące szukaniem przez przedsiębiorców nowych sposobów na poprawę płynności finansowej,
– postępu technologicznego ułatwiającego korzystanie np. z faktoringu online.

Faktoring jako narzędzie zrównoważonego rozwoju
Sprzedaż faktur pomaga firmie w utrzymaniu, a także poprawieniu płynności finansowej. Daje szansę na uzyskanie natychmiastowej płatności za dostarczone towary czy wykonane usługi. Przedsiębiorcy mogą swobodnie korzystać ze swoich środków, przeznaczać je na rozwój, inwestycje albo inne, dowolnie określone cele.
Faktoring właściwy może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka transakcyjnego, gdyż w tym modelu to faktor bierze na siebie konsekwencje możliwej niewypłacalności dłużnika. Minimalizacja ryzyka finansowego to ważny czynnik zrównoważonego rozwoju firm. Faktoring jest bardzo pomocny przy tworzeniu przewagi nad konkurencją. Wtedy firma skutecznie może rywalizować z podmiotami mającymi dostęp do większych zasobów finansowych. Wymiana faktur sprzedażowych na gotówkę umożliwia przedsiębiorstwu np. inwestycje w marketing, rozszerzanie oferty bądź proponowanie klientom lepszych warunków płatności, co zwiększa jego rynkową atrakcyjność.

Zrównoważony rozwój środowiskowy
Faktoring daje szansę firmom, by finansować szereg działań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Z takich instrumentów finansowych korzystają także przedsiębiorstwa, które wprowadzają na rynek innowacyjne technologie albo proekologiczne rozwiązania, a także podmioty finansujące kampanie edukacyjne czy zrównoważone gospodarowanie odpadami.

Społeczna odpowiedzialność biznesu
Faktoring pomaga wspierać firmy angażujące się w działania społeczne. Firmy będące w stabilnej sytuacji finansowej znacznie częściej decydują się na podejmowanie szczytnych inicjatyw, typu wspieranie lokalnych społeczności czy prowadzenie działań z zakresu CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zrównoważona odpowiedzialność korporacyjna
Płynność finansowa jest istotnym elementem rozwoju każdej firmy, a zwłaszcza tej która prowadzi odpowiedzialną działalność gospodarczą. Posiadając środki finansowe na bieżące funkcjonowanie, a także urzeczywistnianie swojej misji przedsiębiorstwa z większym zaangażowaniem decydują się na promowanie postaw związanych z przestrzeganiem etyki biznesowej, przeciwdziałaniem wykluczeniu i dyskryminacji czy troską o ekologię.

Faktoring czy kredyt bankowy na sfinansowanie działalności?
Jeśli przedsiębiorcy szukają dodatkowego finansowania działalności gospodarczej, zastanawiają się nad korzystaniem z kredytu bankowego. Oto kilka zalet faktoringu:
– podczas ubiegania się o kredyt bank sprawdza zdolność kredytową, a także analizuje historię przedsiębiorcy oraz aktualną płynność finansową,
– decydując się na współpracę z firmą faktoringową ważniejsza niż zdolność kredytowa staje się ocena ryzyka transakcyjnego. Stwarza to możliwość skorzystania z faktoringu także podmiotom o ograniczonej zdolności kredytowej,
– środki pochodzące z faktoringu można przeznaczyć na dowolny cel,
– faktoring umożliwia elastyczne finansowanie zobowiązań z terminem kilkudniowym a nawet kilkumiesięcznym,
– firma korzystająca z faktoringu nie obciąża zdolności kredytowej, a nawet może ją zwiększać, poprzez regularne przepływy gotówki oraz zwiększające się obroty przedsiębiorstwa.

Najszybsze finansowanie biznesu| Minimum formalności | Cały proces online

Polecane dla Ciebie

Co musisz wiedzieć o OC przewoźnika drogowego?

Przewoźnik podejmujący się na zlecenie klienta przewozu towaru musi wziąć za niego pełną odpowiedzialność. Niektórzy decydują się na wykupienie odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej chroniącej przewoźnika w sytuacji pojawienia się nieprzewidzianych okoliczności typu uszkodzenia ładunku itp. Odpowiedzialność za ładunek Przewoźnik drogowy gwarantuje klientom przede wszystkim dostarczenie ładunku w stanie nienaruszonym, ale również wykonanie tej usługi w określonym […]

Czytaj dalej

Puste faktury – co to jest?

Osoby prowadzące biznes korzystają czasami z możliwości wystawienia pustych faktur, czyli inaczej faktur fikcyjnych. Motywy, które kierują przedsiębiorcami bywają różne. Najczęstszym powodem ich wystawiania jest próba zmniejszenia wysokości podatku dochodowego przedsiębiorcy. Czym są puste faktury? Pusta faktura jest podobnie jak tradycyjna faktura dokumentem księgowym. Różnica jednak polega na tym, że nie odzwierciedla ona realnej sytuacji. […]

Czytaj dalej

Urlop dla przedsiębiorcy – ważny projekt dla mikrofirm

Na początku stycznia bieżącego roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało do konsultacji projekt nowelizujący ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektóre inne przepisy. Zakłada on, że każdy mikroprzedsiębiorca będzie miał możliwość korzystania z tzw. urlopu, w ramach którego ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe) z tytułu wykonywanej działalności opłacać będzie w całości państwo, a […]

Czytaj dalej